Адміністрування податків 2018

952 05.02.2018

Наш сьогоднішній матеріал присвячений огляду змін у порядку адміністрування податків і зборів, запроваджених  з 1 січня 2018 року  Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі — Закон 2245).

Пунктом 1 Закону 2245 внесено зміни і доповнення до ст.12 ПКУ, у відповідності до яких з 1 січня 2018 року діє новий порядок оприлюднення ставок місцевих податків і зборів, а саме:

- ДФСУ  зобов’язана до 15 липня поточного року на своєму веб-сайті оприлюднювати зведену інформацію про розмір та дату встановлення місцевих податків на відповідних територіях, а також про проведену нормативну грошову оцінку земель;

-  платники місцевих податків звільняються від відповідальності за порушення, спричинені помилкою у зведеній інформації, розміщеній на офіційному веб-сайті ДФСУ.

Пунктами 2, 10 та 11 Закону 2245  внесено зміни до статей 14.1.2463.3 та 64.7 ПКУ щодо критеріїв визначення та порядку обліку великих платників податків.

- Стосовно критеріїв віднесення до категорії великих платників податків: великими платниками податків тепер вважатимуться суб’єкти господарювання, якими сплачено до бюджету платежів, що контролюються ДФС, в еквіваленті 1 млн євро (раніше — 20 млн грн). При цьому обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири квартали має становити для таких платників в еквіваленті 50 млн євро (раніше — 1 млрд грн).

Стосовно порядку обліку великих платників податків в органах ДФС запроваджено, зокрема:

- облік великих платників податків за неосновним місцем обліку в Офісі великих платників податків ДФС та його територіальних підрозділах щодо наявних у межах відповідного населеного пункту об'єктів оподаткування такого великого платника податків;

- ДФС отримала право приймати рішення про зміну основного та неосновного місць обліку великого платника податків та переведення їх на облік в Офіс великих платників ДФС та його територіальні підрозділи, якщо такий платник не зробить цього самостійно.

Зверніть увагу!

ДФСУ оприлюднила Реєстр великих платників податків на 2018 рік.

Пунктом 6 Закону 2245 визначені нові терміни зберігання «трансфертних» документів (ст. 44.3 ПКУ), а саме:

- документи й інформацію, необхідну для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ, потрібно зберігати не менш як 2555 днів із дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого ПКУ граничного строку подання такої звітності.

Пунктом 4 Закону 2245 внесено зміни до ст.21 ПКУ, а саме:

- запроваджена норма щодо відшкодування за рахунок коштів державного бюджету шкоди, завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу;

-  передбачена відповідальність такої  особи перед державою  в порядку регресу. 

Пунктом 17 Закону 2245 внесено доповнення до статті 126 ПКУ, яким передбачено звільнення фізичних осіб - платників податку на майно від відповідальності за несвоєчасну сплату податку на майно, якщо контролюючий орган своєчасно не надіслав (не вручив) фізичній особі податкове повідомлення-рішення.

Пунктами 15 та 18 Закону 2245 з 1 січня 2018 року посилено контроль та відповідальність платників акцизного податку за порушення вимог законодавства в частині обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками:

- інформація про порушення вимог законодавства в частині обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками з 1 січня 2018 року слугуватиме підставою для проведення фактичної перевірки (ст. 80.2.5 ПКУ);

- за відсутність таких лічильних приладів на акцизних складах, на яких здійснюються виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, а також за відпуск пального без їх застосування, накладатимуть штраф у розмірі одного прожиткового мінімуму  для працездатної особи, (у 2018 р. - 1762 грн), за кожний кубічний метр об'єму резервуарів, на яких не встановлено такі прилади, але не менше 15 тис. грн.; за повторне протягом року вчинення такого порушення призупинятиметься реєстрація платника акцизного податку з реалізації пального до моменту обладнання акцизного складу витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками (ст. 128-1 ПКУ).

Змінами, внесеними пунктом 2 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 2245 до ст.234-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що поряд з керівними органів доходів і зборів та їх заступниками розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право і уповноважені ними посадові (службові) особи.