Бюджет 2018

2009 05.02.2018

Наш сьогоднішній матеріал присвячено темі, що хвилює не лише бухгалтерів, а й кожного пересічного українця. Мова піде про цифри Державного бюджету на 2018 рік, які реально впливають на добробут кожного із нас.

Як відомо, Конституція України передбачає обов’язок держави щодо забезпечення певного рівня потреб людини у матеріальних благах та послугах. З метою визначення необхідних фінансових ресурсів для реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, передбачених Конституцією України, законодавством встановлюються так звані державні соціальні гарантії і соціальні стандарти.

Базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти згідно ст.6 Закону України від 05.10.2000 р. № 2017-III "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", є прожитковий мінімум (ПМ).

Прожитковий мінімум являє собою вартісну величину набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для  нормального функціонування організму людини та задоволення її основних соціальних та культурних потреб. Ст.1 Закону України від 15.07.1999 р.  № 966-XIV «Про прожитковий мінімум» передбачає визначення прожиткового мінімуму у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для наступних груп населення:

 • дітей віком до 6 років;
 • дітей віком від 6 до 18 років;
 • працездатних осіб;
 • осіб, які втратили працездатність.

Ще однією державною соціальною гарантією, обов'язковою для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників в Україні, яка встановлюється щорічно законом України про Державний бюджет, є мінімальна заробітна плата (МЗП).

Кодекс законів про працю, ст.95 визначає мінімальну заробітну плату як встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці, який не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

1 січня 2018 року набрав чинності Закон України від 07.12.2017 р. №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон 2246).  У ньому поряд з обсягами доходів, видатків, бюджетних кредитів та граничного обсягу дефіциту бюджету затверджено і розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Розміри ПМ та МЗП на 2018 рік, встановлені Законом 2246

ПМ у 2018 році  згідно ст.7 Закону 2246 підвищуватиметься тричі і становитиме:

ПМ  на одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник):

 • з 1 січня 2018 року - 1700 гривень,
 • з 1 липня - 1777 гривень,
 • з 1 грудня - 1853 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення.

ПМ для дітей віком до 6 років:

 • з 1 січня 2018 року - 1492 гривні,
 • з 1 липня - 1559 гривень,
 • з 1 грудня - 1626 гривень;

ПМ для дітей віком від 6 до 18 років:

 • з 1 січня 2018 року - 1860 гривень,
 • з 1 липня - 1944 гривні,
 • з 1 грудня - 2027 гривень;

ПМ для працездатних осіб:

 • з 1 січня 2018 року - 1762 гривні,
 • з 1 липня - 1841 гривня,
 • з 1 грудня - 1921 гривня;

ПМ для осіб, які втратили працездатність:

 • з 1 січня 2018 року - 1373 гривні,
 • з 1 липня - 1435 гривень,
 • з 1 грудня - 1497 гривень.

МЗП протягом 2018 року відповідно до ст.9 Закону 2246 становитиме:

у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.

Показники, що залежать від ПМ та МЗП

Передбачене Законом 2246 підвищення  соціальних стандартів має наслідком зміну цілої низки важливих показників. Зазначимо деякі з них.

Наприклад, розмір ПМ використовується при розрахунку:

Встановлений у Держбюджеті розмір МЗП використовують для обчислення:

 • доплати до МЗП
 • граничного розміру не підтверджених документально добових витрат по Україні, що не включаються до оподатковуваного доходу у відповідності до абзацу шостого ст.170.9.1 ПКУ (не більш як 0,1 розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день відрядження по Україні); 
 • мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства (1250 МЗП згідно ст.14 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства»);
 • максимальної бази нарахування єдиного внеску (ЄСВ), яка у відповідності до пп.4 ст.1 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску» становить 15 МЗП;
 • мінімального страхового внеску (добуток МЗП і ставки єдиного внеску) -  див.ст.4 та ст.7  Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску»;
 • фіксованої ставки єдиного податку для платників другої групи (до 20% МЗП) відповідно до пп.293.1, 293.2 ПКУ;
 • граничної суми лікарняних (у розмірі МЗП) і декретних (у розмірі 2 МЗП) у випадках, передбачених  ч.4 ст.19 Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове держане соціальне страхування)
 • інші важливих показників.

Насамкінець зазначимо, що підвищення мінімальної заробітної плати автоматично привело і до збільшення штрафних санкцій, які загрожують порушникам трудового законодавства, оскільки штрафні санкції розраховуються виходячи із МЗП. Детальні матеріали дивіться на офіційному сайті регіонального управління праці.