Доходи та витрати підприємців

4368 29.03.2018

Порядок оподаткування доходів підприємців на загальній системі оподаткування встановлений ст.177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Оподаткуванню підлягає чистий дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (далі – ФОП). Отже, для підприємців важливо розуміти, які доходи та витрати включати в оподатковування, а які ні.

Доходи підприємців – загальщиків

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі від провадження господарської діяльності, а саме:

- виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);

- виручка в натуральній (негрошовій формі);

- суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (у касу) або отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (тобто застосовується касовий метод). Докладно про це читайте на сайті ДФС.

При цьому, не включаються до доходу ФОП суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Для ФОП, зареєстрованого як платник ПДВ, не включаються до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів, робіт, послуг (п. 177.3 ПКУ).

Найчастіші запитання щодо доходів підприємців – загальщиків (ресурс «ЗІР», категорія 104.04)

Чи включається до доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума отриманої безповоротної фінансової допомоги?

Сума отриманої безповоротної фінансової допомоги включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Чи є об’єктом оподаткування сума поворотної фінансової допомоги (позики) отримана ФОП на загальній системі оподаткування?

Враховуючи те, що отримання підприємцем поворотної фінансової допомоги (позики) відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначений строк, то протягом дії договору сума такої допомоги не включається до складу доходу суб’єкта господарювання. При цьому, слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів ФОП та оподатковується на загальних підставах.

Чи включаються до складу доходу та яким чином відображаються у Книзі обліку доходів і витрат внесені власні кошти ФОП на розрахунковий рахунок?

Власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат.

Чи включається до доходу ФОП на загальній системі помилково перерахована сума коштів на його розрахунковий рахунок, а потім повернута?

Якщо отримана підприємцем на його розрахунковий рахунок помилково перерахована сума коштів була повернута, то така сума не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.

Витрати підприємців – загальщиків

Перелік витрат ФОП на загальній системі, на які можна зменшити загальний дохід підприємців, наведено у п.п.177.4, 177.6 ПКУ.

До них належать:

- вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг);

- витрати на оплату праці найманим працівникам та за договорами цивільно-правового характеру;

- обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам, внески на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством;

- суми податків, зборів, які пов'язані з проведенням господарської діяльності підприємця (крім ПДВ для ФОП, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного соціального внеску; платежі, сплачені за одержання ліцензій, дозволів, інших дозвільних документів, які пов'язані з господарською діяльністю;

- інші витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності (витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, на транспортування готової продукції, транспортно-експедиційні та інші послуги, вартість придбаних послуг;

- амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку витрат, наведених у п. 177.6 ПКУ.

Не включаються до складу витрат підприємця:

- витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності підприємцем;

- витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

- витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення;

- документально не підтверджені витрати (п.177.4.5 ПКУ).

Докладно про це читайте тут.

Найчастіші запитання щодо витрат підприємців – загальщиків (ресурс «ЗІР», категорія 104.05)

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суму сплаченого єдиного соціального внеску?

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право включити до складу витрат суму сплаченого єдиного соціального внеску.

Чи включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування сума благодійної (спонсорської) допомоги, яка надана неприбутковій організації?

Сума благодійної (спонсорської) допомоги, яка надана неприбутковій організації фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування, не відноситься до витрат такого підприємця. 

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включати до складу витрат суму коштів, витрачених нею під час особистого перебування у відрядженні?

ФОП на загальній системі оподаткування не має право включати до складу витрат суму коштів, витрачених під час особистого перебування у відрядженні.

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включати до складу витрат вартість придбаної літератури, передплачених спеціалізованих періодичних видань та Інтернет – послуг?

Отримані послуги через Інтернет та вартість придбаної літератури враховуються у складі доходу (витрат) платника податку за умови, що вони безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від господарської діяльності та за наявності первинних документів, а саме: документів, які фіксують факт витрачання коштів на придбання таких послуг, тобто відповідних платіжних документів (банківські платіжні документи, роздруківка про рух коштів від банківської установи із зазначенням даних контрагентів та вартості товарів (робіт, послуг), касовий чек, угоди тощо). 

Чи включаються до витрат підприємця на загальній системі оподаткування, який здійснює діяльність у сфері пасажирських перевезень, витрати на страхування цивільно- правової відповідальності?

Договори страхування цивільно-правової відповідальності, а також особисте страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті під час поїздки є обов’язковими видами страхування для власників наземних транспортних засобів та прямо пов’язані з наданням транспортних послуг у сфері пасажирських перевезень. А отже, понесені витрати на їх придбання ФОП може віднести до складу витрат. Водночас, оскільки витрати на страхування цивільно- правової відповідальності не можливо безпосередньо пов'язати з отриманням конкретного доходу і враховуючи те, що вони забезпечують одержання економічної вигоди протягом тривалого періоду, то такі витрати включаються до витрат підприємця рівномірно протягом такого періоду (лист ДФСУ від 14.03.2018 № 1009/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК). Зверніть увагу! Дане роз’яснення податківців є індивідуальною консультацією і якщо у вас аналогічна ситуація рекомендуємо звернутись до ДФСУ для отримання особистого роз’яснення.