Електронна печатка для ПРРО: питання-відповіді

1506 11.11.2020

Податківці підготували відповіді на запитання про електронну печатку для програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО). Для зручності ми зібрали питання з цієї теми в одному матеріалі.

Чи необхідно ФОП, яка має електронний підпис, генерувати електронну печатку для ПРРО?

Генерувати електронну печатку фізичній особі – підприємцю, яка має електронний підпис, потрібно лише для програмно-технічних комплексів самообслуговування, в яких відсутній касир.

Яким чином засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу?

Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

На яких носіях інформації видається кваліфікований електронний підпис чи печатка для використання в ПРРО?

Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг можуть видавати кваліфікований електронний підпис чи печатку для використання в програмному реєстраторі розрахункових операцій на:

  • захищеному носії особистих ключів;
  • зберігатись на сім-карті особи (у випадку отримання Mobile ІD).

Яку кількість печаток необхідно реєструвати, якщо СГ має декілька ПРРО?

Чинним законодавством у сфері проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у готівковій та безготівковій формі не передбачено обмежень щодо кількості електронних печаток під час їх реєстрації суб’єктом господарювання, який має декілька ПРРО. При цьому за допомогою одного сертифікату електронного підпису та/або печатки можна працювати одночасно тільки на одному ПРРО і тільки одним касиром. Тому, у разі одночасного використання декількох ПРРО, необхідно мати відповідну кількість зареєстрованих касирів щодо яких було подано повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Який порядок реєстрації електронної печатки?

Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються ПРРО, вносяться до Реєстру ПРРО на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо електронного підпису згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557.

Відповіді розміщені на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», підкатегорія 109.24.

До відома!  Розробник M.E.Doc пропонує сучасну альтернативу використання класичному РРО – СОТА Каса.