Гіг-контракт на виконання робіт єдинником

134 31.01.2024

Податківці роз’яснюють: чи може ФОП – платник ЄП третьої групи, яка надає послуги програмування, укласти гіг-контракт на виконання робіт (надання послуг), та чи оподатковується дохід від резидента Дія Сіті ЄП. 

Cпеціалісти резидента Дія Сіті – гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія Сіті на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 р. № 1667-ІХ, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія Сіті у трудових відносинах. 

Відповідно до пп. 1, 2 і 15 ч. першої ст. 1 Закону № 1667 гіг-контракт – цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розд. V Закону № 1667; 

  • гіг-спеціаліст – фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем; 
  • фахівець – працівник чи гіг-спеціаліст резидента Дія Сіті або фізособа (ФОП), залучена резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених ч. четвертою ст. 5 Закону № 1667. 

Для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів – на підставі гіг-контрактів відповідно до Закону № 1667, а також підрядників та виконавців, у т.ч. ФОПів, – на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством (ст. 4 Закону № 1667). 

Особливості оподаткування доходів спеціалістів резидента Дія Сіті регулюються п. 170.14-1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Так, податковим агентом платника податку – спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом № 1667, є резиденти Дія Сіті. Це визначено пп. 170.14-1.1 ПКУ. 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд. XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ПКУ). 

Самостійно обрати спрощену систему оподаткування може виключно юрособа чи ФОП, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл. 1 розд. XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку,  

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ). 

Дохід в інвалюті перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ПКУ). 

Враховуючи те, що Закон № 1667 не містить положень, які забороняють гіг-спеціалісту паралельно бути зареєстрованим як ФОП та надавати послуги у статусі ФОП, то ФОП – єдинник 3 групи, який надає послуги програмування, може укласти гіг-контракт лише як фізособа. 

До доходів отриманих фізособою від резидента Дія Сіті за гіг-контрактом не може бути застосовано спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Поряд з цим, якщо ФОП уклав з резидентом Дія Сіті господарсько-правовий договір про виконання робіт (надання послуг), то отримані доходи за таким договором включаються до складу доходу платника єдиного податку та оподатковуються єдиним податком. 

Про це інформує ДПС у Закарпатській області.