Коли ФОП може не відкривати рахунки в банках

1908 12.11.2021

Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Це визначено ч. 2 ст. 1087 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). Крім того, розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до ст. 1087 ЦКУ встановлюються Національним банком України (ч. 3 ст. 1087 ЦКУ).

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Що стосується Порядку відкриття банками рахунків клієнтів, тут зазначимо, що такі дії визначаються Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 (далі – Інструкція № 492).

Банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу), зокрема, резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам).

Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської, підприємницької, інвестиційної, незалежної професійної діяльності, діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб (абз. перший п. 5 розд. І Інструкції № 492).

Суб’єкти господарювання мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської, підприємницької, інвестиційної, незалежної професійної діяльності, діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб.

Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства.

Якщо ФОП або фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не планує працювати з іншими підприємствами (зазвичай розрахунки між підприємствами здійснюються у безготівковій формі) та отримувати оплату за товари та послуги від покупців через банк, то такий підприємець може здійснювати підприємницьку діяльність, не відкриваючи рахунку в банку.

При цьому сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи (абз. перший п. 35.2 ПКУ).

Що стосується юридичних осіб, то зазначимо, що для ведення господарської діяльності вони можуть здійснювати розрахунки як в безготівковій формі, так і готівкою.

Про це зазначили податківці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.