Література та Інтернет-послуги: що з витратами?

126 30.10.2023

Оподаткування доходів, отриманих ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП, які провадять діяльність на загальній системі оподаткування, визначено у п. 177.4 ПКУ, зокрема, пп. 177.4.4 ПКУ передбачені інші витрати на послуги зв’язку, реклами. 

Доходи та витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів або здійснення витрат, обов’язковість ведення і зберігання відповідно до ст. 44 ПКУ

ФОП зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у т. ч. через електронний кабінет. 

Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності. 

Нагадаємо, що наказом Мінфіну від 13.05.2021 № 261 затверджена Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат ФОП і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок її ведення. 

Отже, доходи (витрати) про отримані послуги через інтернет та вартість придбаної літератури враховуються у складі доходу (витрат) платника податку за умови, що вони безпосередньо пов’язані з отриманням доходів ФОП від господарської діяльності та за наявності первинних документів, а саме: документів, які фіксують факт витрачання коштів на придбання таких послуг, тобто відповідних платіжних документів (платіжні інструкції, виписки про рух коштів на рахунках платника податку в банку/небанківському надавачу платіжних послуг із зазначенням даних контрагентів та вартості товарів (робіт, послуг), касовий чек, угоди тощо). 

Про це повідомили податківці ДПС в Одеській області.  

Звертаємо увагу! П. 4 розд. І Порядку № 261, у разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету.