Облік товарних запасів для ФОП

15066 10.11.2021

Продовжуючи рубрику Сам собі ФОП, повідомляємо, що наказом Мінфіну від 03.09.2021 р. № 496 затверджено Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку (далі – Порядок). Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (наразі наказ офіційно не опублікований).

Нагадуємо нашим читачам, що обов’язок вести облік товарних запасів визначено п. 12 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року № 265/95-ВР. Згідно з цією нормою суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів і здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені у такому обліку.

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Вимоги щодо ведення товарного обліку не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медпризначення, ювелірних та побутових виробів з дорогметалів, дорогкаміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Які особливості здійснення обліку товарних запасів?

Відповідно до п. 1 розд. II Порядку облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку (додаток до Порядку) інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку.

При цьому ФОП, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об'єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об'єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу (господарським об'єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об'єктами). Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід'ємною частиною такого обліку.

Зверніть увагу! Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. При цьому дані щодо надходження товарів вносяться до Форми обліку до початку їх реалізації.

Форму обліку обирає ФОП: вона може бути як електронною, так і паперовою. Під час ведення обліку товарних запасів в електронній формі ФОП обирає на власний розсуд програмний формат та метод внесення інформації до Форми обліку з дотриманням вимог цього Порядку.

Записи у Формі обліку ведуться в хронологічному порядку надходження або вибуття товарів.

Вибуттям товарів для цілей цього Порядку вважається:

  • продаж товарів з розрахунком в безготівковій формі, який здійснено у встановлених законодавством випадках без застосування РРО / програмних РРО;
  • внутрішнє переміщення товару між належними одній ФОП місцями продажу (господарськими об'єктами) та/або місцями зберігання;
  • знищення або втрата товару;
  • повернення товару постачальнику;
  • використання товарів на власні потреби.

Відповідно до п. 9 розд. II Порядку заборонено продаж товарів, на які у місцях їх продажу (господарських об'єктах) відсутні:

1) первинні документи, записи про які внесено до Форми обліку;

2) відповідні записи у Формі обліку про наявні первинні документи;

3) первинні документи і записи у Формі обліку про такі первинні документи.

ФОП повинен забезпечити зберігання Форми обліку, первинних документів на товари у місці продажу (господарському об'єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.

Такі документи щомісячно групуються в хронологічному порядку їх відображення у Формі обліку та/або підшиваються для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в якій інформацію про такі документи відображено (п. 10 розд. II Порядку).

Про проєкт цього Порядку ми повідомляли тут.