Оплата перших 5 днів лікарняного працівнику: що з витратами ФОП?

325 13.03.2024

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом. 

Підставою для призначення, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (ч. перша ст. 23 Закону № 1105). 

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності у випадках, зазначених у п. 1 (тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, а також тимчасова непрацездатність на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві) і п. 7 (перебування в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), закладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також на локалізацію та ліквідацію їх епідемій та спалахів на період дії карантину) ч. першої ст. 15 Закону № 1105, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому КМУ (ч. друга ст. 15 Закону № 1105). 

Нагадуємо, що оподаткування доходів ФОП-загальників регулюється ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого ФОП (п. 177.2 ПКУ).  

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, витрати на оплату праці фізосіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), визначено п. 177.4 ПКУ. 

Так, до витрат такої особи відносяться, зокрема, витрати на оплату праці (як основну, так і додаткову) працівників, а також інші заохочувальні, компенсаційні та обов’язкові виплати працівникам (у т. ч. оплата перших 5днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Деркомстату від 13.01.2004 р. № 5. 

Згідно з п. 177.10 ПКУ ФОП зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді. Облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільгосппродукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності. 

Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Порядок), затверджено наказом Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261. 

Згідно з пп. 6 п. 1 розд. ІІ Порядку № 261 в графі 7 «витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах/за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру» Типової форми відображається сума витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах, або за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру. 

Отже, до витрат ФОП-загальника включається сума нарахованого та виплаченого матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності найманого працівника (оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця) та відображається у гр. 7 Типової форми. 

Про це інформує ГУ ДПС в Івано-Франківській області.