Оприбуткування готівки: нові вимоги

3793 11.09.2020

Нагадаємо, що оприбуткування готівки – це проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції. Це поняття визначено пп. 18 п. 3 р. І постанови НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148).

Готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повному обсязі оприбутковуватися в день її надходження (п. 11 розд. II Положення № 148).

Оприбуткуванням готівки в касах  установ та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів (абз. 2 п. 11 розд. ІІ Положення № 148).

У разі оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). І з подальшим внесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками/електронними фіскальними звітними чеками до книг ОРО – у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії.

Підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням ПРРО без ведення касової книги, є забезпечення щоденного створення засобами ПРРО у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій, а також направлення створених ПРРО електронних розрахункових документів та п овідомлень для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера.

Чи потрібна КОРО на ПРРО, читайте у нашому матеріалі.

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО (абз. 5 п. 11 розд. ІІ Положення № 148).

Оприбуткування та облік ФОП отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному ПКУ (абз. 6 п. 11 розд. ІІ Положення № 148).

Підприємство на підставі Положення № 148 зобов’язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи, так і його відокремлених підрозділів, а саме:

  • внутрішній трудовий розпорядок,
  • режим р оботи,
  • графіки змінності,
  • порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку.

Для відокремлених підрозділів порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам Положення № 148 та не суперечити законодавству України (п. 12 розд. ІІ Положення № 148).

Підприємства та ФОП, яким Законом України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання РРО з використанням відповідних КОРО і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними ко жної операції касовим ордером, зокрема, продаж проїзних і перевізних документів, білетів державних лотерей, квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів, оприбутковують готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у КОРО або РК (п. 13 розд. ІІ Положення № 148).

Таке роз’яснення надано на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 109.01.

Нагадаємо, що для користувачів СОТА також створено новий програмний РРО  - СОТА Каса”,. це максимально зручна та економічно вигідна альтернатива апаратним РРО для малого та середнього бізнесу.