Особливості плати за землю

14348 19.02.2018

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 № 2245-VIII напередодні нового 2018 року було внесено низку змін до податкового законодавства.

Наш матеріал присвячено особливостям плати за землю в 2018 році.

Плата за землю є складовою податку на майно  (ст.265 ПКУ). Відповідно до ст. 14.1.147 ПКУ, плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Справляння плати за землю регулюється статтями 269-289 ПКУ.

Земельний податок сплачують власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі, – фізичні та юридичні особи (ст.14.1.72 ПКУ, ст.269.1 ПКУ).

Орендну плату за землю згідно укладеного договору оренди сплачують орендарі - суб’єкти господарювання, які орендують землю державної або комунальної власності (ст. 288.2 ПКУ).

Розмір плати за землю залежить від виду землі, розташування земельної ділянки (у межах населеного пункту чи поза його межами), категорії землекористувача, нормативної грошової оцінки ділянки, ставки податку.

Нормативна грошова оцінка землі підлягає індексації згідно ст.289 ПКУ. Величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель щороку за станом на 1 січня поточного року  розраховує Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр).

Ставки земельного податку встановлюють місцеві органи влади, оскільки плата за землю – місцевий податок.

Які ж особливості справляння плати за землю у 2018 році?

У відповідності до положень оновленої статті 288.5.1 ПКУ, встановлена у договорі річна сума орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути меншою за розмір земельного податку:

  • для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3% їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної грошової оцінки;
  •  для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

Статтю кодексу 284 «Особливості оподаткування платою за землю» доповнено п.284.4, який встановлює фіксовану ставку земельного податку для земель залізниць  в межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин у розмірі 25% податку.

Пунктом 9 підрозділу 6 Перехідних положень ПКУ встановлено, що при визначені бази оподаткування земельним податком коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2018 рік застосовується із значенням 1.

Зверніть увагу!

Повідомлення про значення  коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2017 рік розміщене на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Інформацію про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів України оприлюднила на власному веб-сайті Державна фіскальна служба (згідно п.6 Розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 2245).

Законом 2245 скасовано обмеження пільги зі сплати податку на землю однією ділянкою для осіб з інвалідністю І та ІІ груп – відтепер звільнення від сплати податку для них поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм (див. ст. 281.2 ПКУ).

І ще одна важлива новація - встановлено, що якщо податковий орган у визначений ПКУ строк не направив фізичній особі повідомлення-рішення на сплату земельного податку, така фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Насамкінець нагадуємо, що юридичні особи – платники земельного податку чи орендної плати за землю у 2018 році складають Декларацію з плати за землю, затверджену наказом МФУ від 16.06.2015р. № 560, за оновленою формою - у редакції Наказу МФУ від 23.01.2017 №9 “Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”.

Оновлена декларація дещо відрізняється від попередньої форми:

  • тепер площа земельної ділянки може наводитись або у гектарах, або  у квадратних метрах (графи 8 і 9) – у відповідності до одиниці виміру, яка наведена в документації на землю (га або м );
  • у графі 10, де відображається розмір нормативної грошової оцінки, додано слова «одиниці площі» - щоб було зрозуміло, що суму НГО треба вказувати не за всю земельну ділянку, а за 1 га або 1 м.кв ;
  • інформацію про категорію земельних ділянок тепер необхідно вказувати у відповідності до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548. Номер категорії при цьому наводиться у форматі ХХ.ХХ арабськими цифрами.

На кожний вид плати за землю (земельний податок і орендна плата) заповнюється окрема декларація.

Останній строк подання декларації на 2018 рік та за січень 2018 року – 20 лютого, вівторок (згідно з п. 286 ПКУ).

При складанні декларації користуйтеся Алгоритмом складання Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), наданим фахівцями ДФС:

Алгоритм складання

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

 

 Назва показника

Код рядка

 Пояснення щодо заповнення

Порядковий номер за рік
за видом декларації

1

У рядку 1 зазначається номер декларації послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного подат

ку або орендної плати.).

Декларації, в яких нараховується податкове зобов'язання із земельного податку, нумеруються окремо від декларацій, в яких нараховується податкове зобов'язання з орендної плати державної та комунальної власності.

Тип декларації  

Звітна 

01 

У рядку 01 проставляється відмітка "Х" у разі подання:

річної декларації на поточний рік (якщо платник обрав спосіб подання декларації - раз на рік);

поточних щомісячних декларацій (якщо платник обрав щомісячний спосіб подання декларації).

Суб'єкт господарювання, який на початку року не був платником плати за землю та протягом року отримав право власності (користування) на земельну ділянку, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки річну декларацію з плати за землю або щомісячні декларації за типом "Звітна"

Звітна нова

02

У рядку 02 проставляється відмітка "Х", якщо в наданій раніше декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання.

У разі виникнення необхідності після граничного строку подання декларації здійснити уточнення податкового зобов'язання або уточнити дані минулих податкових періодів надається уточнююча декларація

Уточнююча 

03 

У рядку 03 проставляється відмітка "Х", якщо виправляються помилки після настання граничного терміну подання декларації, шляхом подання уточнюючої декларації.

Якщо платник податку на поточний рік подав звітну декларацію за земельні ділянки, що перебувають у його власності (користуванні), а протягом року отримав право власності (користування) на іншу земельну ділянку у тому ж населеному пункті чи при зміні протягом року функціонального використання землі, зміні розміру орендної плати, настання інших факторів, що впливають на розмір податкового зобов'язання з плати за землю, виявленні помилок, то такий платник має надати уточнюючу декларацію за місцезнаходженням таких земельних ділянок з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (в якому відбулися зміни).

У разі укладання протягом року нового договору оренди на ту ж саму земельну ділянку без змін умов договору або зі змінами умов договору (термін дії попереднього договору закінчився), а звітна декларація подана платником плати за землю на термін дії цього попереднього договору, такий платник протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, в якому укладено новий договір оренди землі, має право подати уточнюючу податкову декларацію з урахуванням показників останньої поданої декларації за рік, що уточнюється, або подавати щомісяця звітну декларацію починаючи з календарного місяця, в якому фактично виникло право оренди земельної ділянки за новим договором оренди землі

За ___ рік 

У комірці "За  ___ рік" вказується рік, за який подається декларація з плати за землю (із земельного податку або орендної плати)

починаючи з 

Реквізит "починаючи з" заповнюється у разі:

• набуття платником протягом року права власності на нововідведені земельні ділянки (при поданні декларації з земельного податку);

• укладення нових договорів оренди земельних ділянок державної або комунальної власності (при поданні декларації з орендної плати).

Зазначається дата, з якої набуто право власності (укладено новий договір оренди), у форматі "число/місяць" арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється "0" (наприклад, якщо потрібно зазначити дату 24 травня, то до відповідних полів заносять "24.05")

з урахуванням уточнень з 

Реквізит "з урахуванням уточнень з" заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань щодо минулих періодів в уточнюючій декларації. 

Зазначається дата, з якої відбувається уточнення, у форматі "число/місяць" арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється "0" (наприклад, якщо потрібно зазначити дату 24 травня, то до відповідних полів заносять "24.05")

за ____________ місяць 

Реквізит "за _______ місяць" заповнюється лише платниками, які обрали щомісячний спосіб подання декларації.

Вказується місяць, за який подається декларація, арабськими цифрами. Для чисел з однієї цифри спочатку проставляється "0" (наприклад, якщо подається декларація за квітень, то у комірці "за ____ місяць" вказується "04").

Платник

У рядку 2 зазначається повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові) згідно з реєстраційними документами

Податковий номер платника податку або серія та номер паспорта

У рядку 3 зазначається податковий номер платника податку  

Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)

У рядку 4 вказується код виду діяльності платника за КВЕД, який є для нього основним

Податкова адреса

5

У рядку 5 зазначається податкова адреса платника - місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Адреса вказується у загальновстановленому порядку: вулиця, № будинку, № офісу, місто, район, область, поштовий індекс, телефон та міжміський код.

Електронна адреса та факс зазначаються за бажанням платника

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

У рядку 6 вказується найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки, до якого подається декларація  

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ 

7

У рядку 7 вказується код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого знаходиться земельна ділянка, щодо якої подається декларація. *

Якщо платник земельного податку має у власності або користуванні, у т. ч. оренді, земельні ділянки на території різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди КОАТУУ різні), то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі декларації щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

Якщо платник податку самостійно виявив помилку, зокрема невірно вказано код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ, у раніше поданій ним декларації, такий платник повинен подати:
за КОАТУУ, який вказано невірно - уточнюючу декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов'язання з плати за землю без застосування штрафів, передбачених п. 50.1 ПКУ;
• за правильним КОАТУУ - або річну декларацію, або щомісячні податкові декларації з плати за землю за типом "Звітна"

І. Розрахунок суми земельного податку

 Назва показника

Код графи

 Пояснення щодо заповнення

Категорія земельних ділянок

2

У графі 2 зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548

Документи, що засвідчують / підтверджують право власності / користування

вид права 

У графі 3 вказується вид права на земельну ділянку:

1 - власність;

2 - постійне користування;

3 - оренда.

При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розд. I буде проставлятись вид права "1" (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або "2" (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника)

серія та номер документа 

У графі 4 вказується серія та номер документа, що посвідчує право власності та/або користування земельними ділянками (наприклад, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (земельну ділянку))

Державна реєстрація прав власності / користування (у разі наявності) 

дата (мм.рррр)  

У графі 5  зазначається дата (у форматі мм.рррр) державного акта на земельну ділянку (у разі наявності) 

номер 

 6

У графі 6 зазначається номер державного акта на земельну ділянку (у разі наявності) 

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

7

У графі 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

Площа земельної ділянки

га 

У графі 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками). 

кв.м 

У графі 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками). 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн) 

10 

У графі 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками).

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації.

Коефіцієнт індексації за 2017 рік – 1.

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн)

11 

У графі 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Чернігівській області (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель де не проведена грошова оцінка!!!

Ставка податку (%)

12 

У графі 12 вказується ставка земельного податку. 

Річна сума земельного податку (к. 8 або 9 х к. 10 або 11 х к. 12 / 100)

13

У графі 13 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року. 

Показник розраховується за формулою:
гр. 13 = гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12 / 100

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік.

Пільга  

код пільги 

14 

У графі 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг

розмір пільги

15

У графі 15 відображається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано

сума пільги

16

У графі 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку.
На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу

Річна сума земельного податку (до сплати) (к. 13 - к. 16)

17 

У графі 17 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку. 

Показник розраховується за формулою:
гр. 17 = гр. 13 - гр. 16

Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17

II. Розрахунок суми орендної плати

 Назва показника

Код графи

 Пояснення щодо заповнення

Категорія земельних ділянок

2

У графі 2 зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548

Документи, що засвідчують / підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди)

дата (мм.рррр) 

У графі 3 вказується дата укладення договору оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності

номер 

У графі 4 вказується номер договору оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності

Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки

дата (мм.рррр)  

У графі 5 зазначається дата (у форматі мм.рррр) державної реєстрації договору оренди на земельну ділянку. 

У п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки орендар зобов'язаний надати копію договору до відповідного фіскального органу (ст. 25 Закону України "Про оренду землі")

номер 

У графі 6 зазначається номер державної реєстрації договору оренди на земельну ділянку 

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

7

У графі 7 зазначається кадастровий номер орендованої земельної ділянки (у разі наявності)

Площа земельної ділянки 

га. 

У графі 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у га (з чотирма знаками після коми).

кв.м 

У графі 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в кв.м (з двома знаками після коми). 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (грн)

10 

У графі 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (в гривнях з копійками).

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації.

Коефіцієнт індексації за 2017 рік – 1.

Розмір орендної плати (%)

11 

У графі 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (з двома знаками після коми) – 0,03(це 3%)

Річна сума орендної плати (к. 8 або 9 х к. 10 х к. 11 / 100)

12 

У графі 12 вказується річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року.

Показник розраховується за формулою:

гр. 12 = (гр. 8 (або гр. 9) х гр.10 х гр. 11) / 100

Річна сума орендної плати:

• не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

III. Розрахунок податкового зобов'язання

 Назва показника

Код рядка

 Пояснення щодо заповнення

Нараховано на 20__ рік, усього

У рядку 3 вказується: 

• у графі 3 - річна сума нарахованого земельного податку (переноситься з рядка "Всього" графи 17 розд. I декларації) або орендної плати (переноситься з рядка "Всього" графи 12 розд. II декларації) за звітний (поточний) рік;

• у графах 4 - 15 - сума щомісячних платежів із земельного податку або орендної плати за місяцями (січень - грудень) звітного року.

Показники граф 4 - 15 розраховуються за формулою:
графи 4 - 15 = графа 3 / 12

Розбиваючи річну суму земельного податку (орендної плати) рівними частинами помісячно, округлення відбувається так:
- за 11 місяців звітного року округлення здійснюється за загальними правилами округлення;
- за останній місяць звітного року сума земельного податку (орендної плати) визначається як різниця річної суми земельного податку (орендної плати) та суми земельного податку (орендної плати) за перші 11 місяців. 

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)

4

Рядки 4 - 10 заповнюються у разі виправлення помилок, допущених у деклараціях за минулі періоди.

У рядку 4 вказується сума нарахованого земельного податку або орендної плати за даними раніше поданої декларації.

Дані до рядка 4 переносять з  рядка 3 розд. III декларації, що уточнюється;

Якщо дані за минулий період, що уточнюється, вже раніше уточнювались, то до рядка 4 переноситься раніше нарахований платіж  із останньої уточнюючої декларації за цей період

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

Рядок 5 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати земельного податку (орендної плати) до бюджету.

У графах 4 - 15 рядка 5 вказується сума збільшення податкового зобов'язання із земельного податку (орендної плати) в результаті уточнення показників на періоди, за якими не настав термін сплати.

Показник рядка 5 за відповідними графами (періоди (місяці)), за якими не настав термін сплати) розраховується таким чином: 

позитивне значення (р. 3 - р. 4)

Якщо різниця між показниками рядків 3 та 4 має від'ємне значення, то рядок 5 не заповнюється, а заповнюється рядок 6

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання  (позитивне значення (р. 4 - р. 3)) 

Рядок 6 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до переплати земельного податку (орендної плати) до бюджету.

У графах 4 - 15 рядка 6 вказується сума зменшення податкового зобов'язання із земельного податку (орендної плати) в результаті уточнення показників на періоди, за якими не настав термін сплати.

Показник рядка 6 за відповідними графами (періоди (місяці)), за якими не настав термін сплати) розраховується таким чином: 

позитивне значення (р. 4 - р. 3)

Якщо різниця між показниками рядків 4 та 3 має від'ємне значення, то рядок 6 не заповнюється, а заповнюється рядок 5 

Сума штрафу ((колонки з 4 по 15 р. 5) х 3 % або 5 %)

7

Рядок 7 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати податку до бюджету за минулі періоди (заповнено рядок 7 розд. III).
 У графах 4 - 15 рядка 7 вказується сума штрафу (3% від суми заниження)

Сума пені 

8

Рядок 8 заповнюється у разі виправлення помилок, що призвели до недоплати податку до бюджету за минулі періоди (заповнено рядок 7 розд. III).

У грядку 8 вказується сума пені, що нараховується платником самостійно відповідно до вимог ст. 129 ПКУ.

Тобто якщо виявлено помилку за січень у строк після 20 лютого (останній день подання декларації за січень), але до 2 березня (останній строк сплати платежів за січень), то пеню не нараховуємо!

Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день

Зміст доповнення

 

У рядку «Зміст доповнення» вказується доповнення – наприклад робиться запис «Платник єдиного податку третьої групи»