Перехід ФОП 1-3 груп ЄП на 4 групу: чи можна ?

432 24.10.2023

Нагадаємо, що до платників єдиного податку 4 групи (сільськогосподарські товаровиробники), належать ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV (далі – Закон № 973), за умови виконання сукупності таких вимог: 

  • здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж; 
  • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси; 
  • не використовують працю найманих осіб; 
  • членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї; 
  • площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно. 

За умови дотримання платником єдиного податку всіх вимог для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. 

Форма Заяви, затверджена наказом Мінфіну від 16.07.2019 № 308. 

ФОП, які подали Заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для чет4вертої групи, вперше подають звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої Заяви (абзац сьомий пп. 298.8.1 Податкового кодексу України). 

Форми податкових декларацій платника єдиного податку – ФОП (далі – Декларація платника першої – третьої груп) та платника єдиного податку четвертої групи (далі – Декларація платника четвертої групи), затверджені наказом Мінфіну від 19.06.2015 № 578. 

Отже, ФОП – платник єдиного податку (першої – третьої груп) протягом поточного року може самостійно перейти на сплату єдиного податку, за ставкою, встановленою для 4 групи, якщо відповідає умовам перебування в четвертій групі платників єдиного податку та про таку особу в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про створення нею сімейного фермерського господарства.  

Для переходу на сплату єдиного податку, встановлену для четвертої групи, ФОП – платником єдиного податку (першої – третьої груп) подається до контролюючого органу за його податковою адресою Заява не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу та протягом 20 календарних днів з дня подання такої Заяви Декларація платника четвертої групи. 

Крім того, ФОП – платником єдиного податку (першої – третьої груп) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу в якому подано Заяву на сплату єдиного податку за ставкою, встановленою для четвертої групи, подається Декларація платника першої – третьої груп. 

Про це повідомили ГУ ДПС у Черкаській області. 

До відома наших користувачів, у СОТА зручно заповнювати та подавати звітність ФОП до контролюючих органів, зокрема: 

  • F0102003 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування; 
  • F0103805 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи.