Податковий обов’язок демобілізованого ФОП-єдинника

258 26.03.2024

Нагадуємо нашим читачам, платники єдиного податку 3 групи подають до ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Це передбачено абз. першим і другим п. 296.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Єдинники 3 групи (ФОП) у складі податкової декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми ЄСВ, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників. 

Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси (п. 296.4 ПКУ). 

Форма податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (далі – Декларація). 

Єдинники 3 групи (крім е-резидентів) сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів (далі – к. д.) після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал, за місцем податкової адреси (п.п. 295.3, 295.4 ПКУ). 

Водночас, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Відповідно до абз. першого пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ за відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом 6-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225 (далі – Порядок № 225). 

Порядком № 225 визначено перелік підстав неможливості виконання платником податків – фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, крім підстав, встановлених п.п. 102.6.1102.6.5 ПКУ, однією з яких є призов на військову службу під час загальної мобілізації,  або перебування в підрозділах ТРО (пп. 4 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225). 

Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених ПКУ, за умови виконання ними податкових обов’язків  протягом 60 к. д. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків. Це передбачено абз. чотирнадцятим пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Поряд з цим, відповідно до п. 25 підрозд. 10 розд. XX ПКУ ФОП-єдинники, які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-ХІІ, на весь період їх військової служби звільняються, зокрема від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до гл. 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ. 

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним держорганом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до ДПС за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним держорганом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації). 

Отже, якщо ФОП-єдинник 3 групи після демобілізації, у строки, визначені п. 25 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, подав до ДПС за місцем своєї податкової реєстрації заяву щодо звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним держорганом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації (далі – Заява з копією відповідного документа), то така особа має право не подавати Декларації і не сплачувати єдиний податок за весь період мобілізації. 

Якщо Заява з копією відповідного документа не була подана у строки, визначені п. 25 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, та враховуючи те, що положення пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ поширюються, у т. ч. на платників податків, які мобілізовані, то ФОП-єдинник 3 групи, який мобілізований протягом дії воєнного стану в Україні, та не має можливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо, зокрема, подання Декларації та сплати єдиного податку, зобов’язаний виконати його протягом 6-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. 

Якщо ФОП-єдинник 3 групи демобілізований до закінчення дії воєнного стану та у нього відновилася можливість виконання податкового обов’язку, він має подати Декларації і сплатити єдиний податок протягом 60 к. д. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей. 

Відповідь розміщена на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 107.01.05.