Відмова від спрощеної системи для ФОП 

180 20.06.2024

Нагадуємо, що відмова від спрощеної системи єдинниками 1–3 груп здійснюється в порядку, визначеному п. п. 298.2.1 – 298.2.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів (далі – к. д.) до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 ПКУ). 

Єдинники можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи (пп. 298.2.2 ПКУ). 

Згідно з пп. 298.2.3 ПКУ платники єдиного податку, зокрема, ФОП зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки: 

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу єдинниками 1 і 2 груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ПКУ, єдинниками 1 і 2 груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для 3 групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку 3 групи (крім єдинників 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів)), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 

4) у разі застосування єдинником іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ПКУ (крім єдинників 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів)), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків. 

При цьому п. 291.6 ПКУ передбачено, що платники єдиного податку 1–3 груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у т. ч. з використанням електронних грошей); 

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності; 

6) у разі перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення; 

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку (крім єдинників 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів)), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності; 

8) за наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абз. третім п. 59.1 ПКУ, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів. 

До відома! Абзацом третім п. 59.1 ПКУ визначено, що податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 нмдг (3060 грн); 

9) у разі здійснення єдинниками 1 або 2 групи діяльності, яка не передбачена у п. п. 1 або 2 п. 291.4 ПКУ відповідно, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність. 

Водночас відповідно до п. 293.8 ПКУ ставки, встановлені пп. 293.3 – 293.5 ПКУ, застосовуються з урахуванням таких особливостей: 

1) єдинники 1 групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку 2 або 3 груп, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

2) єдинники 2 групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку 3 групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу; 

3) єдинники 3 групи (ФОП), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов’язані у порядку, встановленому гл. 1 розд. XIV ПКУ, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. 

Про це повідомила ДПСУ. 

Про корисне для підприємців–2024 читайте на вебсервісі СОТА.