Внутрішнє переміщення товару:що з формою обліку запасів

272 09.02.2024

Порядок ведення обліку товарних запасів для ФОП, у т. ч. платників єдиного податку затверджено наказом Мінфіну від 03.09.2021 № 496 (далі - Порядок № 496). 

Відповідно до Порядку № 496 ФОП - єдинники зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП (п. 12 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР).  

Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку. 

Нагадаємо, що первинні документи - опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару (п. 2 розд. І Порядку № 496). 

ФОП, який здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами).  

Зверніть увагу! Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку.  

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації. 

Зокрема, Форма обліку передбачає заповнення графи 6 «Постачальник (продавець, виробник) або отримувач товару». 

У графах 3 - 6 зазначаються реквізити первинного документа (вид первинного документа, дата його складання, номер первинного документа (за наявності), найменування суб’єкта господарювання - постачальника або отримувача, його РНОКПП або код ЄДРПОУ/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), пп. 3 п. 3 розд. ІІ Порядку № 496. 

Вибуттям товарів, зокрема, вважається внутрішнє переміщення товару між місцями продажу (господарськими об’єктами) та/або місцями зберігання, що належать одному ФОП (пп. 5 п. 3 розд. ІІ Порядку № 496). 

Отже, у разі внутрішнього переміщення товару у графі 6 Форми обліку слід зазначати найменування СГ (власника або користувача господарської одиниці звідки вибуває товар), його РНОКПП або код ЄДРПОУ/номер ID картки для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті).  

Для однозначної ідентифікації господарської одиниці з якої та в яку переміщується товар, податківці додатково рекомендуємо у первинних документах зазначати назву та адресу таких/такої господарської одиниці. 

Про це повідомили податківці ДПС у Чернівецькій області. 

Користувачі можуть вести Форму обліку товарних запасів (ідентифікатор форми - PD800601) у вебсервісі СОТА. У разі внутрішнього переміщення товару заповнення Форми обліку матиме такий вигляд: 

 

Про вибуття товару у Формі обліку товарних запасів ФОП читайте в блозі Новин вебсервісу СОТА.