Використання печатки незалежником: коли обов’язково?

1091 31.05.2021

Питання щодо використання печатки або штампу при здійсненні незалежної професійної діяльності самозайнята особа вирішує особисто залежносто від специфіки своєї діяльності. Але є випадки, коли чинне законодавство вимагає обов’язкового використання печаток. Наприклад, коли фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовує найману працю.

Укладання з громадянином трудового договору (контракту, угоди) на використання його праці зобов’язує самозайняту особу забезпечувати умови та охорону праці, її оплату, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.

Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР та Кодексом законів про працю України визначено, що на вимогу працівника роботодавець зобов’язаний видати йому довідку, зокрема, про розмір зарплати. Відповідальність про достовірність даних, відображених у довідці, несе роботодавець, який виплачує доходи найманим працівникам.

Якщо відповідними положеннями про надання субсидій встановлено, що при пред’явленні фізособами довідок про свої доходи відділам (управлінням) субсидій для призначення їм субсидій ці довідки повинні бути обов’язково скріплені печаткою роботодавця, то при видачі таких довідок роботодавець (в даному випадку самозайнята особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність) повинен дотримуватися вимог щодо правильності їх оформлення.

Про це нагадали податківці ДПС у Волинській області.