Які рахунки закриває ФОП при припинення діяльності?

3163 25.09.2020

Нагадаємо, що для закриття ФОП необхідно:

  • подати заяву про припинення підприємницької діяльності до держреєстратора за місцем реєстрації;
  • подати звітність за останній звітний період;
  • сплатити всі необхідні податки;
  • знятися з обліку в органах статистики, ДПС та ПФУ;
  • закрити рахунки, відкриті в банках.

Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента), у т.ч. відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку (ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами та філіями іноземних банків в Україні поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання клієнтів банків регулюється Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція № 492).

Цією Інструкцією визначено, що банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу), зокрема, юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам.

Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї підприємницької/незалежної професійної діяльності / діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб.

При цьому, забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Отже, у разі припинення підприємницької діяльності, рахунки, що відкривалися для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності, підлягають закриттю. Рахунки, які були відкриті для власних потреб, обов’язковому закриттю не підлягають.

Про це зазначено на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 116.08.