Єдиний податок за ставкою 15%: коли можливо?

104 05.06.2024

Ставку єдиного податку застосовують платники першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці (далі - ФОП)). Це передбачено вимогами п. 293.4 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Ставка у розмірі 15% встановлюється до доходу, отриманого:  

  • від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 
  • від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів); 
  • платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена пп. 1 або 2 п. 291.4 ПКУ. 

Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки (пп. 298.2.3 ПКУ): 

  • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; 
  • у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку (крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів) - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. 

Зазначимо, що реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у випадках, визначених пп. 298.2.3 та пп. 298.8.6 ПКУ (абз. третій п. 299.10 ПКУ). 

Про це нагадали податківці ДПС у Рівненській області.