Затверджено типову форму обліку доходів і витрат

1293 18.01.2023

Мінфін наказом від 30.11.2022 р. № 405, зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 20.12.2022 р. № 447, затвердив типову форму обліку доходів і витрат для ФОП – єдинників групи 3, які є платниками ПДВ, та Порядок її ведення (далі – Порядок). Наказ чинний з 03.01.2023 р. (з дня офіційного опублікування).

Які особливості ведення типової форми?

Згідно з Порядком фізособи – платники єдиного податку групи 3, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільгосппродукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності.

Типова форма може вестися як у паперовому, так і в електронному вигляді, у т. ч. через електронний кабінет.

Важливо! Якщо ФОП-єдинник обирає електронний вигляд типової форми, він зобов’язаний її вести у файлі з розширенням «.xls» або «.xlsx» (тобто, у форматі Excel), крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді засобами електронного кабінету.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді засобами електронного кабінету платник податку зобов’язаний отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді. Після отримання платником податку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа такий платник здійснює операції з ведення обліку доходів і витрат відповідно до Податкового кодексу України безкоштовно.

У такому разі допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, у якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Якщо ж обрано ведення типової форми у паперовому вигляді, записи у ній виконуються розбірливо, кульковою ручкою темного кольору. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку.

У разі ведення нової типової форми протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня типова форма залишається у платника податку.

Записи у типовій формі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема, оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена зарплата, сплачений ЄСВ тощо.

Дата запису (як щодо доходів, так і щодо витрат) проставляється у хронологічному порядку. 

Дані типової форми заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця. При цьому ФОП – єдинники групи 3 – платники ПДВ не включають до витрат і доходів суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

Отже, за цією типовою формою ФОП-єдинники групи 3, які є платниками ПДВ, повинні вести облік доходів і витрат, починаючи з 03.01.2023 р.

Зверніть увагу! Типова форма зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.