Щодо розблокування ПН/РК

3300 15.01.2018

30 грудня 2017 року офіційно оприлюднено  Закон України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення   збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Згідно п.13 Закону 2245 із статті 74 Податкового кодексу  виключено пункт 74.2, який передбачав проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування затвердженим Міністерством фінансів України критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Крім того, пунктом 31 Закону 2245 у новій редакції викладено  п.201.16 ПКУ, який наразі має наступний редакцію: «Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України».

Такий порядок і підстави Кабінет Міністрів повинен затвердити до 1 березня 2018 року  - це передбачено п.7 Прикінцевих та перехідних положень Закону 2245.

Таким чином, до затвердження Урядом порядку і підстав для зупинки реєстрації ПН/РК блокування фіскальною службою процесу реєстрації ПН/РК у ЄРПН на підставі критеріїв, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 р. № 567(із змінами), не здійснюватиметься.

Також до дня набрання чинності згаданим порядком зупиняється дія абзацу третього ст. 201.10 ПКУ, яка передбачала, що зареєстрована у ЄРПН податкова накладна є достатньою підставою для формування покупцем податкового кредиту. Про це йдеться у останньому абзаці п.57-1, яким доповнено розділ XX "Перехідні положення" ПКУ у відповідності до п.56 Закону 2245.

Зазначені вище положення Закону 2245 діють з 31 грудня 2017 року (наступного за днем оприлюднення закону дня), як передбачено п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону 2245.

Як наслідок, починаючи з 31 грудня 2017 року Таблиця даних платника податку форма J/F1312302 «Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків», затверджена наказом МФУ від 13.06.2017 №567 (із змінами), до ДФС не подається/не приймається (платнику направляється квитанція з текстом: «У зв’язку з набранням чинності Закону України від 7 грудня №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» Таблиця платника від ___ № ___ (вхідний ДФС від___ №__) не прийнята»).

Подальшу долю заблокованих на момент прийняття Закону 2245 податкових накладних та розрахунків коригування визначено у п.57-1 ПКУ, яким доповнено розділ XX "Перехідні положення" ПКУ у відповідності до п.56 Закону 2245:

"571. Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 статті 2001 та пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу не пізніше 2 січня 2018 року, крім:

податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

податкових накладних/розрахунків коригування, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, по яких станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до
пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу з 1 грудня 2017 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2018 році" та щодо яких платником податку після 1 грудня 2017 року подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, що діяв до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня подання пояснень і копій документів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація таких податкових накладних/розрахунків коригування здійснюється на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду пояснень і копій документів платника податку.»

Таким чином, ПН/РК, заблоковані у період з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року включно та щодо яких після 1 грудня 2017 року подані пояснення і копії документів відповідно до ст.201.16.2 ПКУ, реєструються у Реєстрі у порядку, що діяв до набрання чинності Законом № 2245 (до 31 грудня 2017 року), тобто форми  J(F)1312602 Повідомлення та копії документів, що додаються до Повідомлення (форма J(F)1360102),  приймаються для ПН/РК, заблокованих у період з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року включно.

Щодо подання після 30 грудня 2017 року (після набрання чинності Законом 2245) Повідомлень та підтверджуючих документів по ПН/РК, реєстрацію яких зупинено до 1 грудня 2017 року, у розміщеному на офіційному веб-сайті ДФСУ роз’ясненні зазначено наступне:

«Пояснення і копії документів до податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких у Реєстрі зупинено до 1 грудня 2017 року, платниками не подаються.»

Таким чином, Повідомлення (форма J(F)1312602)  з підтверджуючими документами (форма J(F)1360102) по зупиненим до 01.12.2017 року ПН/РК, подані платником податків після набрання чинності Законом 2245 (після 30.12.2017 р.), не приймаються та платнику направляється квитанція з текстом: «У зв’язку з набранням чинності Закону України від 7 грудня №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» Повідомлення від ___ № ___ (вхідний ДФС від___ №___) не прийнято.»