Формування Декларації ПДВ

На підставі Реєстру отриманих та виданих податкових накладних у модулі наступні документи формуються в пакет звітності (Декларацію та Додатки):

  • Декларація з ПДВ;
  • Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість;
  • Розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів;
  • Уточнюючі розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів;
  • інші додатки до Декларації.

Для формування пакету документів:

  1. На панелі інструментів натисніть кнопку Сформувати декларацію.

Рис. 115

  1. У вікні Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

Рис. 116

  1. Відкриється вікно з результатами створення документів. Щоб переглянути документ, натисніть на відповідне йому посилання у вікні. Документ відкриється у новій вкладці браузера.

Рис. 117

Створені документи також можна переглянути у модулі Реєстр звітів