Маршрути відправки акцизних документів:

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної, заявок на поповнення/коригування обсягу залишку пального в електронній формі здійснюються у порядку, визначеному законодавством:

  • Заявка на повернення/коригування обсягу залишку пального - відправляється тільки в ДФС;
  • Акт інвентаризації обсягів залишку пального - відправляється тільки в ДФС;
  • Акцизна накладна та Розрахунок коригування показників до акцизної накладної - документи можуть відправлятись в ДФС та контрагентам.

 

Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної складаються та подаються до контролюючого органу на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої особи, затвердженого в установленому порядку.
Акцизні накладні та Розрахунки коригування до них підлягають реєстрації. 
Акцизна накладна складається в одному примірнику у разі реалізації пального або спирту етилового:
а) з акцизного складу:

  • для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
  • будь-яким іншим особам - не платникам податку;

б) з акцизного складу пересувного:

  • для власного споживання чи промислової переробки або на обсяги втраченого/зіпсованого/знищеного пального або спирту етилового;
  • будь-яким іншим особам - не платникам податку.

в) при ввезенні пального або спирту етиловий на митну територію України, яка заповнюється на підставі даних відповідної митної декларації;
г) при вивезенні пального або спирту етилового за межі митної території України, яка заповнюється на підставі даних відповідної митної декларації.


Акцизна накладна складається в двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:
а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;
б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;
в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;
г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.


У разі складання акцизної накладної у двох примірниках, платник акцизного податку, який реалізує пальне або спирт етиловий (відправник) складає перший примірник Акцизної накладної, накладає електронний підпис та надсилає перший примірник на реєстрацію до Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН). Після успішної реєстрації першого примірника у ЄРАН платник акцизного податку - відправник складає другий примірник Акцизної накладної, у якому зазначає реєстраційний номер першого екземпляру, накладає свій електронний підпис та надсилає другий примірник платнику акцизного податку - отримувачу пального або спирту етилового (крім напрямку використання "3"). 


Після отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний отримувач накладає на другий примірник власний ЕП та надсилає його на реєстрацію до ЄРАН. 
Дані занесені до другого примірника Акцизної накладної, який реєструється особою – отримувачем пального, повинні повністю відповідати даним першого примірника такої акцизної накладної, окрім поля Примірник, в іншому випадку другий примірник Акцизної накладної не приймається. 
У разі складання одного екземпляру Розрахунок коригування реєструється відправником, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального.


У разі складання двох екземплярів:

  1. Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового, особа, що реалізує пальне/спирт етиловий (відправник), складає перший та другий екземпляри Розрахунку коригування та відправляє їх платнику акцизного податку - отримувачу. Отримувач здійснює реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого та другого примірників Розрахунку коригування акцизної накладної. При цьому особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за таким розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.
  2. Якщо передбачається збільшення обсягів реалізації або якщо коригування показників не змінює обсягів реалізації, примірники Розрахунку коригування реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для Акцизних накладних: перший примірник – особою, що реалізує пальне, другий примірник – особою – отримувачем пального (після отримання від особи, що реалізує пальне, першого примірника Розрахунку коригування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

 

У зв'язку з цим існує кілька маршрутів опрацювання акцизних документів:

 

Тільки реєстрація - Відправка в ДФС

Створений, перевірений , підписаний документ відправляється на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
1. На вкладці Статус у відкритому документі або на панелі інструментів  Реєстру акцизних документів по натисканню кнопки Наступні дії оберіть команду Відправити в ДФС.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого документи автоматично будуть відправлені. 
3. Як тільки в органах ДФС був прийнятий звіт, генерується Повідомлення про прийом документу та Квитанція з результатами обробки документу, які надсилаються відправникові.

 


Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту - Відправка в ДФС

Створений, перевірений, підписаний документ відправляється на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
1. На вкладці Статус у відкритому документі або на панелі інструментів  Реєстру акцизних документів по натисканню кнопки Наступні дії оберіть команду Відправити в ДФС.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого документи автоматично будуть відправлені.
3. Як тільки в органах ДФС був прийнятий звіт, генерується Повідомлення про прийом документу та Квитанція з результатами обробки документу, які надсилаються відправникові. Тепер цей документ можна відправити Контрагенту. Стає доступна команда Відправити контрагенту.
4. На кладці Статус у відкритому документі або а панелі інструментів  Реєстру акцизних документів по натисканню кнопки Наступні дії оберіть команду Відправити контрагенту.
5. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого документи автоматично будуть відправлені отримувачу.
6. Після отримання контрагентом накладних надійде повідомлення про доставку.
Контрагент має можливість погодити або відхилити документ.

 


Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих документів контрагенту

Перед тим, як зареєструвати в ЄРПН, документ перевіряється та узгоджується з контрагентом. Для цього перевірений, підписаний, але не зареєстрований документ відправляється контрагенту.
1. На кладці Статус у відкритому документі або а панелі інструментів  Реєстру акцизних документів по натисканню кнопки Наступні дії оберіть команду Відправити контрагенту.
2. Дочекайтесь квитанції про погодження документу контрагентом. Тепер його можна відправляється на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
3. Відправте погоджений документ у ДФС. Документ не потрібно копіювати! В ДФС відправляється цей самий документ! На вкладці Статус у відкритому документі або на панелі інструментів  Реєстру акцизних документів по натисканню кнопки Наступні дії оберіть команду Відправити в ДФС.
4. Дочекайтесь квитанції про результати обробки документу. Тепер цей документ можна знову відправити Контрагенту на остаточне затвердження за допомогою команди Відправити контрагенту. Документ не потрібно копіювати! Контрагенту відправляється цей самий документ!
Зверніть увагу! У контрагента-отримувача попередньо узгоджений документ під час прийому буде автоматично замінений зареєстрованим документом.


Відправка контрагенту другого примірника Акцизної накладної

1. Ооберіть команду Відправити контрагенту.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого документи автоматично будуть відправлені отримувачу.
3. Після отримання контрагентом накладних надійде повідомлення про доставку.

Зверніть увагу! Дані занесені до другого примірника Акцизної накладної, повинні повністю відповідати даним першого примірника такої акцизної накладної.
Після отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний отримувач надсилає другий примірник на реєстрацію до ЄРАН. 
Повідомлення про реєстрацію другого примірника АН надходить як отримувачу, так і постачальнику.

 

Реєстрація Розрахунку коригування, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику

Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового, особа, що реалізує пальне/спирт етиловий (відправник), складає перший та другий екземпляри Розрахунку коригування та відправляє їх платнику акцизного податку - отримувачу. Отримувач здійснює реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого та другого примірників Розрахунку коригування акцизної накладної.

 

Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли ви є постачальником (відправником)
Створіть, перевірте, підпишіть перший та другий екземпляр РК.
1. Оберіть команду  Відправити контрагенту

2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого РК автоматично буде відправлений контрагенту.
3. Контрагент, отримавши Розрахунок коригування, виконує реєстрацію документа у Єдиному реєстрі акцизних накладних першого та другого примірників Розрахунку коригування. 

 


Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли ви є отримувачем 
1. Отримавши примірники РК, що містять від'ємне значення ПДВ, виконайте їх реєстрацію у Єдиному реєстрі акцизних накладних: оберіть команду Відправити в ДФС.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого РК буде відправлений в ДФС.
Повідомлення про реєстрацію РК надходить як отримувачу, так і постачальнику.

 

Реєстрація Розрахунку коригування, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику або обсяг реалізації не змінюється

Якщо передбачається збільшення обсягів реалізації або якщо коригування показників не змінює обсягів реалізації, примірники Розрахунку коригування реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для Акцизних накладних: перший примірник – особою, що реалізує пальне, другий примірник – особою – отримувачем пального (після отримання від особи, що реалізує пальне, першого примірника Розрахунку коригування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

 

Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли ви є постачальником (відправником)

Створений, перевірений, підписаний перший екземпляр РК відправте на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
1. Оберіть команду Відправити в ДФС.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого документи автоматично будуть відправлені.
3. Як тільки в органах ДФС був прийнятий звіт, генерується Повідомлення про прийом документа та Квитанція з результатами обробки документа.


Після успішної реєстрації першого примірника, складіть другий примірник РК та відправте його отримувачу:
1. Оберіть команду Відправити контрагенту.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого документи автоматично будуть відправлені отримувачу.
3. Після отримання контрагентом накладних надійде повідомлення про доставку.

 

Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли ви є отримувачем

1. Отримавши другий примірник РК, виконайте його реєстрацію у Єдиному реєстрі акцизних накладних: оберіть команду Відправити в ДФС.
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕП, після чого РК буде відправлений в ДФС.
Повідомлення про реєстрацію другого примірника РК надходить як отримувачу, так і постачальнику.

 

Увага! Акцизні накладні/РК із кодом ЄДРПОУ контрагента "1000000000" не відправляються на погодження контрагенту. РК із кодом ЄДРПОУ контрагента "1000000000" завжди реєструє Продавець .