Модуль «ДОВІДНИКИ»

Вбудовані довідники є невід’ємною частиною, без якої неможлива робота системи в цілому. Головне їх призначення - зберігання систематизованої інформації для використання в основних модулях «СОТА». Для зручності довідники згруповані за видами зібраної в них інформації. Ця інформація застосовується при формуванні всіх видів документів «СОТА», в які заносяться стандартизовані та класифіковані дані.

Наявність довідників значно полегшує, прискорює роботу користувача, до того ж виключає вірогідність помилок внаслідок монотонності роботи, стомлюваності та інших людських факторів.

Модуль містить такі розділи:

Співробітники - містить інформацію про працівників підприємства. Даними із цього довідника автоматично заповнюються деякі звітні форми.

Відповідальні особи – містить перелік працівників підприємства, які обираються з довідника «Співробітники». Використовується для заповнення відповідних полів податкової накладної.

Контрагенти - містить інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацює установа. Ця інформація необхідна для здійснення документообігу між підприємствами і використовується, наприклад, для автоматичного заповнення при створенні первинних документів та звітів, які мають містити реєстраційні дані контрагентів.

Загальні довідники - містить перелік вбудованих довідників «СОТА».

Номенклатура товарів та послуг - містить перелік товарів та послуг, які підприємство надає або споживає. Ця інформація необхідна для заповнення первинних документів, а також для ведення аналітичного обліку.