Модуль «РЕЄСТР АКЦИЗНИХ ДОКУМЕНТІВ»

Реєстр акцизних документів призначений для створення, редагування та збереження акцизних документів, реєстрації акцизних документів у ДФС та обміну ними з контрагентами. У модулі можлива робота з  такими акцизними документами: 

  • Акцизна накладна;
  • Розрахунок коригування показників до акцизної накладної;
  • Заявка на поповнення/коригування обсягу залишку пального; 
  • Акт інвентаризації обсягів залишку пального.

Усі наведені акцизні документи підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Відправлення, зберігання та організація обігу акцизних документів  у електронній формі здійснюються у порядку, визначеному законодавством. 
Обмін документами здійснюється за допомогою електронних каналів зв'язку (з використанням ЕП).