Модуль «Загальні довідники»

Програма містить багато вбудованих довідників. При додаванні нових або редагуванні існуючих записів, вибір даних із довідників полегшує заповнення полів. Користуючись довідниками, значно прискорюється заповнення багатьох документів, в які заноситься стандартизована та класифікована інформація.

Всі довідники програми розміщені у модулі Загальні довідники. Для зручності, довідники згруповані за видами зібраної в них інформації: загальні, бюджетні, пов’язаної з пенсійним фондом та фінансовим моніторингом (Рис. 162).

Рис. 162

Довідники також умовно поділяються на системні та редаговані.

У системних довідниках ЗАБОРОНЕНО вносити дані та редагувати їх.

В інші довідники можна вносити та редагувати дані. В таких довідниках активні кнопки Додати, Редагувати та Видалити на панелі інструментів.