Модуль "Звітність"

Кожен суб’єкт господарювання зобов'язаний періодично формувати та подавати у державні контролюючі органи різноманітну фінансову та статистичну звітність. 

Модуль Звітність призначений полегшити вирішення цього завдання та містить повну базу бланків регламентованої звітності. Всі бланки повністю відповідають форматам і специфікаціям, що затвердили та надали державні контролюючі органи. Завдяки постійному моніторингу законодавчої бази, документи своєчасно оновлюються відповідно до чинного законодавства.

Модуль Звітність містить розділи: Реєстр звітів, Інфодовідка і Книга обліку доходів і витрат.

У Реєстрі звітів здійснюється створення, збереження та обробки бухгалтерської та фінансової звітності для подальшої подачі до контролюючих органів у електронному вигляді.

Розділ Книга обліку доходів і витрат призначений для ведення Книги обліку доходів та формування і подання звіту - Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця.

У розділі Інформаційна довідка формуються запити до державних органів та відображаються відповіді на ці запити.