РОБОТА З ВКЛАДЕННЯМИ

Існує можливість додавати, видаляти, відкривати та зберігати вкладення в первинних документах.

До первинних документів можна додавати файли таких форматів: TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF.

Додавання вкладення

Для додавання вкладення до первинного документа виконайте такі дії:

 1. Відкрийте документ.
 2. На боковій панелі в розділі Вкладення натисніть кнопку  (Рис. 100).

Рис. 100

 1. У вікні Открытие оберіть потрібний файл та натисніть кнопку Открыть.
 2. Доданий файл буде відображений у розділі Вкладення.

Дії із вкладенням

Із додані до первинного документа вкладення можна зберегти на диску комп’ютера та/або видалити вкладення з первинного документа.

Щоб видалити вкладення

 1. На боковій панелі встановіть позначку біля назви документа, який потрібно видалити з вкладень.
 2. Натисніть кнопку .
 3. Підтвердіть видалення у вікні повідомлення.

Щоб завантажити вкладення

На боковій панелі натисніть на натисніть кнопку  навпроти документа, який потрібно зберегти. Оберіть один із способів:

 • у контекстному меню оберіть пункт Документ з підписами – документ буде експортовано у файл відповідного формату, комплект підписів буде накладено безпосередньо на цей документ;
 • у контекстному меню оберіть пункт Документ з підписами у форматі .P7S – буде збережено архів, який міститиме документ у файлі певного формату та кожен підпис комплекту в окремому файлі в з розширенням .P7S.

Файл буде завантажено та збережено на диску комп’ютера.

 

Додавання примітки до документа

Для додавання примітки до первинного документа виконайте такі дії:

 1. Відкрийте документ.
 2. На боковій панелі в розділі Примітка введіть текст примітки (Рис. 100). Текст можливо видаляти та редагувати, як у звичайному текстовому редакторі.

Доданий коментар відображається у таблиці модуля Реєстр первинних документів, у колонці Примітка