Що потрібно зробити до початку формування звіту

До початку формування звіту з єдиного внеску потрібно:

 1. Переглянути реєстр «Співробітники».
 2. Переглянути Картку підприємства.

У цих модулях повинні бути заповнені всі поля, які використовуються при формуванні цього звіту. Дані потрібно встановити лише один раз, і надалі вони будуть автоматично підтягуватися у відповідні таблиці звіту.

В картці співробітника

Відкрийте Довідники > Співробітники. Відкрийте картку співробітника та заповніть наступні параметри:

 1. Для осіб, які є громадянами України, потрібно встановити галочку у полі Громадянин України у блоці Фізична особа.
 2. Перевірте, чи заповнені поля Прийнято та Звільнено у блоці Додатково. Ці дані використовуються при створенні Таблиці 5.
 3. Для працівників, що є фізичними особами підприємцями (ФОП), відмітьте поле Ознака фізичної особи-СПД в блоці Додатково.

ФОП, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, не включаються до звітності з єдиного внеску, і при встановленій відмітці у цьому полі вони не попадатимуть у таблиці, але такі ФОП будуть присутні у формі 1ДФ.

 1. Поле Ознака неповного робочого часу проставляється для співробітників, які працюють неповний робочий час. Ознака автоматично переноситься в Таблицю 6.
 2. Якщо працівник має право на спецстаж, потрібно заповнити блок Спецстаж. Натисніть на кнопку Додати та заповніть поля:
  • у полі Код підстави оберіть код із підключеного довідника,
  • у полях Дата початку та Дата закінчення внесіть дати початку та закінчення дії спецстажу. Поле Дата початку не обов’язкове для заповнення;
  • у полі Дата наказу оберіть дату прийняття наказу про атестацію робочого місця в установі, що дає право працюючому на спецстаж;
  • у полі Номер наказу – внесіть номер цього наказу.

Записи із блоку Спецстаж переносяться в Таблицю 7.

Ці дані потрібно внести в картку співробітника лише один раз, і надалі вони будуть автоматично переноситись у відповідні таблиці звіту. Якщо не внести ці дані в картку, потрібно буде кожного разу заповнювати їх у таблицях.

Увага! Наполегливо рекомендуємо підтримувати реєстр співробітників у актуальному стані і одразу вносити всі зміни в картки фізичних осіб. За даними із реєстру автоматично формуються Таблиці 5, 6 та 7 звіту.

В картці підприємства

На вкладці Підприємство:

 1. У полі Інспекція перевірте правильність обраного із довідника органу ДФСУ.
 2. Оберіть із довідника дані в полі Орг. прав. форма.
 3. У полі Система оподаткування оберіть дані із підключеного довідника. Цими даними заповнюється поле Обрана система оподаткування в Таблиці 1.

На вкладці Додатково:

 1. Оберіть із довідника дані в полі Основний вид діяльності за КВЕД.

Останніми даними заповнюються поля «Організаційно-правова форма господарювання» та «Код основного виду економічної діяльності» в Таблиці 1.

На вкладці Пенсійний фонд заповніть наступні параметри:

 1. В полі Код управління ПФУ:

Для підприємств, створених після 01.10.2013 р., при відсутності коду управління ПФУ потрібно вибрати із довідника код 28000 Пенсійний фонд України. Цей код починає діяти з 18.11.2013.

Для установ, які були зареєстровані платниками ЄСВ до цієї дати, використовуються дані реєстрації в ПФУ.

Поле Код філії за реєстрацією в ПФУ не заповнюється.

 1. У полі Тип організації оберіть значення із списку. Поле може бути незаповненим («пусто»), якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів. Ці дані використовуються при формуванні Таблиць 1 та 6.
 2. У полі Підпорядкування ЄСВ оберіть дані із підключеного довідника.

Цими даними заповнюється поле Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в Таблиці 1.

 1. Група Встановлені строки виплати заробітної плати:

В полях За першу половину місяця та За другу половину місяця введіть відповідно день виплати заробітної плати за першу половину місяця і другу половину місяця.

Використовується в Додатку до Таблиці 1 (група 4 «Встановлені строки виплати заробітної плати»).

 1. Якщо на підприємстві існують пільги на сплату єдиного внеску, відмітьте поле Наявність підстав для пільг в блоці Персоніфікація.

Якщо це поле не відмічене, буде неможливо створити Таблицю 7.

 1. Поле Відповідальна особа:

Оберіть із списку (Керівник, Головний бухгалтер, Інша особа) посадову особу, яка в установі відповідає за подання звітів з ЄСВ.

Якщо обрана Інша особа, то заповняються поля: ІПН відповідальної особи та ПІБ відповідальної особи.