Створення групи контрагентів

Перш ніж створити нового контрагента, необхідно створити групу, якій він буде підпорядкований.

Для створення нової групи виконайте такі дії:

  1. На панелі інструментів натисніть на кнопку Група/ Додати (Рис. 148).

Рис. 148

  1. На вікні Додати групу (Рис. 149) в поле Назва внесіть умовну назву групи контрагентів.

Рис. 149

  1. Натисніть кнопку ОК. Нова група з’явиться у переліку груп.

 

Група «Створені автоматично» створюється програмою при виконанні імпорту реєстру контрагентів або при автоматичному створенні картки контрагента з первинних документів.

В списку груп контрагентів також доступні наступні функції:

Відкрити

Редагування даних групи.

При виклику функції відкривається вікно Редагувати групу, в якому можна виправити назву групи.

Видалити

Вилучення групи.

При виклику функції відображається вікно попередження.

Для видалення запису натисніть на кнопку ОК у вікні попередження.

УВАГА!
При видаленні групи безповоротно видаляється увесь її вміст ? всі підпорядковані їй записи.