Створення номенклатурних груп

Перш ніж створити нову номенклатуру, необхідно створити групу, якій вона буде підпорядкована. Для створення нової групи виконайте такі дії:

  1. На панелі інструментів натисніть на кнопку Група/ Додати (Рис. 163).

Рис. 163

  1. У вікні Додати групу (Рис. 164) в поля Код та Назва внесіть код та умовну назву номенклатурної групи.

Рис. 164

  1. Натисніть кнопку ОК. Нова група з’явиться у переліку груп.

 

В списку номенклатурних груп також доступні наступні функції:

Відкрити

Редагування даних групи.

При виклику функції відкривається вікно Редагувати групу, в якому можна виправити код та назву групи.

Видалити

Вилучення групи.

При виклику функції відображається вікно попередження.

Для видалення запису натисніть на кнопку ОК у вікні попередження.

УВАГА!
При видаленні групи безповоротно видаляється увесь її вміст - всі підпорядковані їй записи.