СТВОРЕННЯ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ НА ОСНОВІ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Створення РК виконується у наступній послідовності:

1.  У вікні Реєстру первинних документів виділіть потрібну ПН (встановіть  у рядку документа).

2.  На панелі інструментів натисніть кнопку Додати > Додаток 2 на основі ПН (Рис. 104).

Рис. 104

  1. Відкриється вікно Нумерація табличної частини у Додатку 2 (Рис. 105).

Рис. 105

Встановіть необхідну опцію:

  • Номер рядка, який коригується – вказуються номери рядків ПН, які потрібно коригувати. Можна вказати один номер рядка або діапазон номерів. Діапазон можна вказати через кому або через дефіс (наприклад, "1, 5", "1-3"). Якщо буде обрано неіснуючий номер рядка, то при створенні РК відобразиться повідомлення про відсутність рядка у ПН. Якщо буде обрано некоректний діапазон, то при створенні РК відобразиться повідомлення про невідповідність рядків у ПН;
  • Нумерація по порядку відповідно заповнення рядкам в ПН – в РК переносяться рядки згідно ПН. Параметр встановлений за замовчуванням.

4.  Оберіть потрібний параметр та натисніть кнопку ОК.

5.  Відкриється вікно створюваної РК. Відповідні поля документа будуть заповнені даними ПН, на основі якої створювалась РК.