Створення скасовуючих звітів

До створення скасовуючих документів наполегливо рекомендуємо переглянути нормативні матеріали, які регламентують створення таких звітів.

Звіт зі статусом «скасовуюча» подається, якщо страхувальником було допущено помилку в реквізитах (крім сум). У звіті можуть виправлятися дані лише на одну застраховану особу.

Статус «скасовуюча» можливий лише для: таблиць 5, 6, 7 для ФОП; таблиць 5, 6, 7, 8, 9 для юридичних осіб. Скасовуючі документи подаються після закінчення звітного періоду.

У випадку подання скасовуючих документів одночасно з ними подаються початкові документи із зазначеними вірними відомостями. Посадова особа установи, яка відповідає за подання звіту з ЄСВ, повинна самостійно контролювати наявність початкових звітів в тому періоді, де скасовуються дані.

Для створення форми з ознакою «Скасовуюча» (Таблиці 5-9) виконайте такі дії:

  1. Оберіть період, в якому потрібно створити скасовуючу форму.
  2. На панелі інструментів натисніть на кнопку Додати.
  3. У вікні Вибір звіту оберіть звіт JF3000410.
  4. Відкриється віно вибору типу форми та таблиці.
  5. Оберіть тип форми «Скасовуюча» (Рис. 80).

Рис. 80

  1. Оберіть потрібну таблицю та натисніть на кнопку Створити.
  2. У «старому» періоді створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці будуть присутні 2 форми - початкова та скасовуюча (Рис. 81).
  3. У скасовуючій формі заповнюється період, за який вона подається, та тип форми.

Рис. 81

  1. Потрібно відкрити скасовуючу форму та внести в неї записи з недостовірними відомостями, а потім форму з типом «початкова» та внести в неї достовірні дані.

Зміни у сумах нарахованих доходу та внесків при формуванні та поданні скасовуючих документів не допускаються. При виявленні помилок у сумах виконується перерахунок у таблиці 6 в наступному періоді.

Комплект, який сформований для виправлення помилок, не повинен включати таблиці 1-4, але повинен включати основний звіт.

  1. Всі звіти комплекту, включаючи основний звіт, потрібно перевірити (кнопка Перевірити на панелі Статус) та оновити поля (кнопка Оновити поля на панелі інструментів).

Після виконання цих дій пачка звітів готова для подання.