ЄДИНИЙ ВНЕСОК (ДОДАТОК 4)

З періоду «Січень, 2016» діє версія бланків звіту для всіх додатків з ЄСВ «J» та «F»:

  • J - для юридичних осіб;
  • F - для фізичних осіб-підприємців та осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю.

Увага! Робота зі звітністю по єдиному внеску виконується в Реєстрі звітів.

 

Рис. 77

Таблиці 1, 5, 6 та 7 формують та подають роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію його, як підприємця).

Таблиці 2 та 8 формуються та подаються лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за одного непрацюючого працездатного батька, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Таблиці 3 та 9 формуються та подаються страхувальниками (військовими частинами), які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Таблицю 4 формують та подають страхувальники (органи, які виплачують грошове забезпечення), що нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.

У всіх випадках створення таблиць страхувальниками автоматично створюється звіт з Переліком таблиць звіту, який повинен подаватися разом з таблицями.