Версія: 10.198.104 (12.10.2017)

Експорт даних

Реалізовано вигрузку форм ДКСУ у форматі dbf:

 

F2KD35         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD35     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD35     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD35     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD35     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F2KM35        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM35    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM35    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM35    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

 

Вигрузку можливо здійснювати, починаючи з 3 кварталу.

Єдиний внесок

1. Додано можливість внесення номера ІД-картки паспорта громадянина України за маскою ПХХХХХХХХХ у поля Номер облікової картки застрахованої особи форм:

 

Додаток 4: 

  • Таблиця 5 (J3040511, F3040511);
  • Таблиця 6 (J3040611, F3040611);
  • Таблиця 7 (J3040711, F3040711);
  • Таблиця 8 (J3040811);
  • Таблиця 9 (J3040911);

 

Додаток 7: 

  • Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався випадок на виробництві чи професійне захворювання (J3070111, F3070111).

 

2. Додано можливість вносити номер ІД-картки паспорта громадянина України у полі Реєстраційний номер облікової картки платника податків у формах:

 

J3001001   Повідомлення про прийняття працівника на роботу

F3001001   Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Державна фіскальна служба

1. Відновлено можливість вибору територіального органу ДФС з довідника у полях розробника:

 

J0320104       Дод.1 Розрах. за викиди забрудн. речовин в атм. повітря стаціон. джерелами забрудн.

J0320204       Дод.2 Розрах. за скиди забрудн. речовин безпосередньо у водні об'єкти

J0320304       Дод.3 Розрах. за розміщ. відходів у спец. відвед. для цього місцях чи на об'єктах

J0320404       Дод.4 Розрах. за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

J0320504       Дод.5 Розрах. за утв. радіоак. відходів і сплач. за придбання джерел(а) іоніз. випром.

J0320604       Дод.6 Розрах. за тимчасове зберіг. радіоакт. відходів їх виробниками понад установлений особл. умовами ліцензії строк

F0320104      Дод.1 Розрах. за викиди забрудн. речовин в атм. повітря стаціон. джерелами забрудн.

F0320204      Дод.2 Розрах. за скиди забрудн. речовин безпосередньо у водні об'єкти

F0320304      Дод.3 Розрах. за розміщ. відходів у спец. відвед. для цього місцях чи на об'єктах

F0320404      Дод.4 Розрах. за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

F0320504      Дод.5 Розрах. за утв. радіоак. відходів і сплач. за придбання джерел(а) іоніз. випром.

F0320604      Дод.6 Розрах. за тимчасове зберіг. радіоакт. відходів їх виробниками понад установлений особл. умовами ліцензії строк

 

2. Реалізовано програму користувача: перенесення даних з форми J0820403 (серпень 2017 р.) у формі:

 

J0820404       Дод.4-1 Розрах. з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

 

Міністерство оборони

Додано нові форми:

 

MOU11002     Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

MOU12002     Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

Державна казначейська служба

1. Реалізовано нові форми:

 

FZV4_310     Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZVK2D10     Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVK4110     Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVK4210     Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVK4310     Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM4_310     Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVK2M10     Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4110     Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4210     Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVM4310     Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

 

2. Додано нові форми ДСА:

 

FDSAZP11     ДСА. Структура заробітної плати по посадах

FDSASH01    НШСУ. ДСА. Структура заробітної плати по посадах

FDSAVK01     ВККСУ. ДСА. Структура заробітної плати по посадах

 

2. Внесено зміни у форми:

 

F2KD35           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD35      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD35     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD35     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD35     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD135     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F2KM35        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM35    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM35    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM35    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KM135    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)