Версія: 10.202.106 (17.11.2017)

Сертифікати

Відновлено автоматичну перевірку статусів сертифікатів.

 

Кожну годину (а також при кожному вході в підприємство) інформаційний банер повідомлятиме вас про зміни у статусах сертифікатів, незалежно від того, у якому модулі програми ви працюєте.

Реєстр звітів

Реалізовано можливість перегляду вкладеного документа у Документі довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102).

 

Щоб відкрити вкладений документ, натисніть посилання Натисніть, щоб переглянути у колонці Документ у форматі base64.

Реєстр первинних документів

1. У таблиці реєстру додано графу СМКОР повідомлення Дата/Номер, що містить номер та дату Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (J312602, F1312602). Дані відображаються у рядках ПН та РК, для яких було відправлене таке повідомлення.

 

2. Розширено інформацію, що наводиться для первинних документів у вкладці Затверджено.

Державна фіскальна служба

1. Об'єднано у пакети форми:

Головний документ:

J1312302       Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Додаток:

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

 

Головний документ:

F1312302      Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків

Додаток:

F1360102     Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

 

2. Надано можливість вносити значення у форматі «+/-» або «+» або «-» та цифрове значення відхилення у відсотках у графі 5 форми:

J0147701     Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Державна служба статистики

Реалізовано нову форму згідно з наказом Державної служби статистики України № 170 від 17.07.2017 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур»:

 

S2702911     29-сг. (річна). Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

ДФС (бюджет)

1. Додано нові форми:

 

FSFVK001     Фактичні видатки

FSDKRK01    Довідка про курсову різницю

 

2. Виконано зміни у формах:

FS41KD35     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD35      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS44KD35     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FSKD2512     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD2612     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

FSFINB01     Форма №1-дс Баланс

FSKD2812     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FSKD2912     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSD33S26     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD33Z26     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FS7KDS33     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ33     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINR01     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FZNVK04       (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

FDPIN01       Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FRPIN01       Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

Первинні документи

Додано форму:

 

PD300002   Форма №1-ОПП