Версія: 10.208.112 (02.01.2018)

Єдиний внесок

Згідно з проектом Закону №7000 від 15.09.2017 про «Про Державний бюджет України на 2018 р», оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2018 – 3723 грн) та максимальних (з 01.01.2018 – 55845 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2018 року:

Додаток 4:

  • Таблиця 6 (J3040617, F3040617);
  • Таблиця 8 (J3040811);
  • Таблиця 9 (J3040911).

Додаток 5:

  • Таблиця 1 (F3050111);
  • Таблиця 2 (F3050211);
  • Таблиця 3 (F3051311).
Сертифікати

Доопрацьовано роботу з секретними ключами АЦСК "ПриватБанк".

Звітність

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557, яким затверджено новий Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, реалізовано можливість:

 

  • створювати та надсилати до органів ДФС Заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів (J1392001, F1392001);
  • створювати (без можливості відправки у електронному вигляді) Заяву про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1391401, F1391401);
  • отримувати від органів ДФС та зберігати Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів (J1491401, F1491401).
Міністерство культури

Додано нові форми:

 

KINR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINB0002     Форма №1-дс Баланс

KING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Державна казначейська служба

Реалізовано нові форми:

 

FINB0002     Форма №1-дс Баланс

FINR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Державна служба статистики

1. Додано нові форми:

 

S1002008     2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

S0703002     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S0404510     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S2703602     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603302     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S2601102     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

S3200554     1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S2702114     50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2204105     1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S1401113     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401114     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2600312     1-КЗР (юр .особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2600313     1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2702211     2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S0300308     1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

 

2. Внесено зміни у форми:

 

S0400117     1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S0403418     1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства

S2202305     2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року

S2700411     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S1101209     1-відходи. Утворення та поводження з відходами

Міністерство соціальної політики

Додано нові форми:

 

PINB0002     Форма №1-дс Баланс

PINR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ДФС (бюджет)

1. Додано нові форми:

 

FSDKRR01     Довідка про курсову різницю

FSFVR001     Фактичні видатки

FS2KD36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43D136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FS43KD36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS36     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD23S17     Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD25S27     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD25Z27     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD26S17     Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD26Z17     Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSFINB02     Форма №1-дс Баланс

FSFINR02     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSRD1017     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1117     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав. банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1217     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

FSRD1317     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1417     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на

FSRD1517     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FSRD1617     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1717     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1817     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSRD1917     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD2017     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FSRD2117     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2217     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSRD2417     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FSRD2717     Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FSRD2817     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2917     Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

 

2. Внесено зміни у форми:

 

FSFINR01     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB01     Форма №1-дс Баланс

FSKD2612     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна фіскальна служба

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 № 557 «Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» додано нові форми:

 

J1392001     Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

J1391103     Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

J1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

J1491401     Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1392001     Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1391103     Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

F1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1491401     Повідомлення про припинення дії договору про визнання електронних документів

 

2. Оновлено електронні формати форм:

 

J0303602     Податкова декларація з транспортного податку

F0111410     Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121410     Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою