Версія: 10.211.113 (18.01.2018)

Глобальний реєстр шаблонів

1.   Впроваджено новий сервіс - Глобальний реєстр шаблонів.

Глобальний реєстр шаблонів - загальний довідник шаблонів первинних документів, що зберігається на хмарному сервері «ПТАХ», та об’єднує всіх учасників документообігу.

У Глобальному реєстрі зберігатимуться бланки, за допомогою яких можливо швидко створити первинні документи. Завдяки реєстру бланки ваших партнерів завжди будуть у вас під рукою.

За замовчуванням у Глобальному реєстрі збережено типовий комплект шаблонів користувача.

Алгоритм створення первинних документів не змінився. Шаблони з глобального реєстру доступні у розділі Первинні документи - Реєстр первинних документів та у розділі Шаблони первинних документів.

Наразі, сервіс запускається у тестовому режимі. На час впровадження Глобального реєстру шаблонів для створення документів можливо використовувати як шаблони з глобального реєстру (глобальні шаблони), так і ті, що зберігаються локально на комп’ютерах користувачів (локальні шаблони).

Для публікації ваших шаблонів у Глобальному реєстрі звертайтесь, будь ласка, до представника розробника.

2.   Змінено відображення списку шаблонів, які доступні у програмі.

Всі шаблони розміщені в 3-х групах, що присутні у програмі за замовчуванням:

Власні - основний робочий каталог користувача, у якому доступне створення власних шаблонів. Містить шаблони організації як локальні, так і опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Має структуру:

· підкаталог Публічні - містить шаблони організації, опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів на сервері «ПТАХ». При відправці контрагенту первинного документу, створеного на основі власного шаблону, буде виконано автоматичне завантаження такого шаблону до Глобального реєстру шаблонів та переміщено до групи Власні - Опубліковані без розміщення у загальній групі Шаблони клієнтів.

· шаблони користувача, які зберігаються локально на комп’ютері та не опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Для зберігання локальних шаблонів можливо створювати підкаталоги.

Зверніть увагу! Всі існуючі шаблони користувачів будуть розміщені в каталозі Власні.

Шаблони клієнтів - опубліковані шаблони, що були створені іншими організаціями (контрагентами, клієнтами, партнерами тощо).

Типові шаблони - системна група, містить шаблони, що створені та оновлюються розробником.

Всі шаблони доступні для перегляду, копіювання та створення документів. Локальні шаблони у групі Власні (не опубліковані у реєстрі) доступні для редагування.

ЄСВ

Додано нові контролі до звітності ЄСВ:

Додаток 4:

· Таблиця 6 (J3040617, F3040617);

Додаток 5:

· Таблиця 1 (F3050111);

· Таблиця 2 (F3050211);

· Таблиця 3 (F3051311).

Додаток 6:

· для ярлика F3000611;

Додаток 7:

· Таблиця (J3070111, F3070111).

МОЗ України

Додано нові форми:

F2KDMN36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP36      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL36       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL36       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM36       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM36      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD25MZ8     Додаток 25 (заг.ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) (інші міністерства)

КМДА

1. Додано нові форми:

KMDABR01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMR2KD36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM301111      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM43D136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KMR41D36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM7D1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMR7DB36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS36     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DZ36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMD09017     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10017     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KMD11017     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD12017     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

KMD12027     (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

KMD13017     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KMD14017     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

KMD15017     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KMD16017     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17017     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18017     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD19017     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KMD20017     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

KMD21017     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22017     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KMD23S17     Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD24017     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KMD25S27     Додаток 25 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD25Z27     Додаток 25 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD26S17     Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26Z17     Додаток 26 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD28017     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

KMD29017     Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності     

KMR2KM36    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41M36    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42M36    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43M36    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M136     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KMR7MB36    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS36    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1Z36     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S36     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

2. Зміни у формі
KM105007   Ф5. Примітки до річної звітності

Державна служба статистики

1. Додано нові форми:

S0600716       7-торг. Звіт про наявність торгової мережі

S0401208       1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

S1001402       2К-П інв Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

S1605110       51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S2105109       51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0800108       1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

S0800207       1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій

S2701412       21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S0500510       5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

2. Зміни у формах:

S0300308       1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

S0301114       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

НААН

1. Додано нову форму:

U3_105        (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

2. Внесено зміни у форми:

N2000213     Додаток Б форма 4 - наука

US702113    Ф.№50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

Інша звітність

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 № 148 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» реалізовано нові форми:

PD030104      Видатковий касовий ордер

PD030205     Прибутковий касовий ордер (з контрагентами)

PD030206      Прибутковий касовий ордер (із співробітниками)

Форми знаходяться у розділі Інша звітність - Документи.

ДФС (бюджет)

1. Додано нові форми:

FSFINP02       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FSUFR003      Управлінська форма 3

2. Зміни у формах:

FSFINB02       Форма №1-дс Баланс

FSFINR02     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSFINV02    Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FSRD2217      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSFINV02       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FSFINP02       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FSFINB02       Форма №1-дс Баланс

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSRD1317      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1217      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

Державна казначейська служба

1. Додано нові форми

FINP0002     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

2. Зміни у формах

FING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FRD15017     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FING0002       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

FINP0002       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FRD25S27      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25Z27      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25S28      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25Z28      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FINR0002       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

FK0SHM12     (Місцевий бюджет) Кошторис

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

Міністерство соціальної політики

1. Додано нові форми:

PINP0002       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

2. Внесено зміни у форми:

PING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0002     Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

PING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

PINP0002       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

PINB0002       Форма №1-дс Баланс

Міністерство культури

1. Додано нові форми:

KINP0002    Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KDODVL06     Довідка про операції в іноземній валюті

2. Внесено зміни у форми:

KING0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KINV0002    Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KING0002      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KINV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KINB0002      Форма №1-дс Баланс

MK881001      Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001      Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001      Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001      Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Державна фіскальна служба

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 6 жовтня 2017 № 839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» додано нові форми:

J1312002       20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312002       20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

2.   Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Для перенесення даних у вікні відкритого документа J0138103 на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати додаткову програму обробки - Перенес. даних з J0138101.

Зверніть увагу! У разі потреби, додавати інформацію вручну необхідно після автоматичного перенесення даних табличної частини із старої форми у нову. Під час перенесення даних інформація, що була наявна у таблиці нової форми, видаляється.

3.   Збільшено кількість символів у полі Платник:

J0700600     Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

F0700600    Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

4.   У формах J1391103 та F1391103 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису змінено додавання ЕЦП з типом Печатка у відповідності до порядку реєстрації ЕЦП такого типу.

5.  Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля e-mail Автора у формах:

J1392001     Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001    Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

Також додано перевірку коректності введеної електронної адреси та заборону введення e-mail адрес, належних до сервісів компаній "Яндекс" та "Mail.ru", щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з Указом Президента від 15.05.2017 №133.

6.   Реалізовано можливість подання документа у періоді «квартал»:

J0299719     Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

7. Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних для періоду «Рік» з попередньої версії форми J0602005 у нову версію J0602006 Податкова декларація з плати за землю .

Для перенесення даних у вікні відкритого документа J0602006 на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати додаткову програму обробки - Дані з J0602006 (рік 2017).

Перенесення даних виконується згідно відмітки в полі «Земельний податок» чи «Орендна плата» та коду КОАТУУ.

Зверніть увагу! Спочатку виконайте автоматичне перенесення даних із старої форми у нову, а вже потім, за потреби, додайте вручну необхідні дані.

Інакше, під час перенесення даних інформація, що була внесена вручну у таблиці нової форми, видаляється.