Версія: 10.214.115 (08.02.2018)

КМДА

Зміни:

KMFP0002   Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики

Зміни:

PINP0002    Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство культури

Зміни:

KINP0002    Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ДФС (бюджет)

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:


FS41MD18      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD18    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD18      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD18      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z18       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS18      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ18      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

 

FS7KDZ36      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSRD2117      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSFINR02    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

 

Зміни:

FSFINP02     Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Державна казначейська служба

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

F2MD18          Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL18     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM18          Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1MD18      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM18     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD18      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM18     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD18      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM18     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43MD118      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43MM118     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_4MD18      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S18      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z18      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S18     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z18     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS18        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ18        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS18       Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ18        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

F7KDZ36         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD21017    Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FINP0002       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

FENERG03      Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

Державна служба статистики

Новий квартальний звіт, початок дії з 01.01.2018 р., термін подання 15 днів після звітного кварталу, без можливості подання у електронному вигляді:

S0700712       2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт

Зміни:

S2702114       50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

Державна фіскальна служба

Нові звіти Фінансова звітність держпідприємств, початок дії з 01.01.2018 р.:

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. у редакції наказу Міністерства фінансів України № 976 від 29.11.2017 р. реалізовано бланки, період подання квартал, півріччя, 9-місяців, рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:

J0903202       Форма №1-дс Баланс

J0903302      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903402       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903502       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 977 від 29.11.2017 р. реалізовано бланк, період подання рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:

J0903601       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Для вказаних кодів форм №1-дс, №2-дс, №3-дс, №4-дс, №5-дс реалізовано перенесення даних із форм Державної казначейської служби (FINB0002, FINR0002, FING0002, FINV0002, FINP0002).

Бланки розташовано у папці Фінансова звітність держпідприємств розділу Державна фіскальна служба.

 

Зміни:

1.     Оновлено pdf-формат для форми:

F1401801       Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб

2.      Збільшено максимальну кількість символів у полі Підстава та полі За у формах:

PD030205      Прибутковий касовий ордер (з контрагентами)

PD030206      Прибутковий касовий ордер (із співробітниками)

PD030104      Видатковий касовий ордер

3.     При наявності у пачці кількох додатків

J0138101       Відомості про наявність земельних ділянок - Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

реалізовано можливість автоматичного створення нової пачки звітності (J0103803 з додатками у періоді рік 2018) з попередньої версії пачки звітності J0103802.

При виконанні програми обробки будуть перенесені всі дані табличних частин додатків у відповідний створений додаток. Кількість додатків в новій пачці відповідатиме кількості додатків пачки, з якої створено нову пачку звітності.

4.     Оновлено програму перенесення даних статистичних звітів для форм:

J0900108       Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

J0900207       Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

J0900904       Форма №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

J0901005       Форма №4 Звіт про власний капітал

J0901602       Форма №3-н Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

J0901106       Форма №1-м, 2-м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

J0901203       Форма №1-мс, 2-мс Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

J0901301       Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності