Версія: 10.218.116 (03.03.2018)

Зміна пароля секретного ключа

В модулі завки на сертифікат реалізовано можливість зміни пароля секретного ключа

Заявки на сертифікат

Додано можливість створення рахунку та онлайн оплати за сертифікати в майстрі створення заявок відразу після генерації секретних ключів

Реєстр звітів та Реєстр первинних документів

Реалізовано завантаження квитанцій у вигляді .pdf файлу для первинних документів та звітів.

КМДА

Новий звіт, реалізовано нову форму (у пакеті звітності KMDAGV01) початок дії з 01.01.2017 р., період подання місяць:

KMRPKP01   Розрахунок премії керівника комунального підприємства, установи, організації територіальної громади міста Києва

Зміни:

1.   KM105007      Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Відкориговано контроль графи касові видатки на відповідність значенню графи 4 у формі:

KMR2KM36    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням.

3.   Додано поле Бюджет з можливістю вибору значень з довідника у формах:

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

4.   Відкориговано відправку звітів пакету KMDAGV01 з формою:

KM110011   1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

5.   KM301114      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

6.   Відкориговано заокруглення значень у графі 6 рядка 200:

KM300308      Звіт про виконання фінансового плану підприємства

7.   Реалізовано перевірку форм у межах одного пакету за ознаками державний та місцевий:

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002   Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

8.   Додано контролі для рядка 4090:

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

9.  Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

KM301114      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

10.   Реалізовано програму перевірки форм у межах пакету для KMDAGV01 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - госпрозрахунок:

KM100113      Ф1. Баланс

KM100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM104008      Ф4. Звіт про власний капітал

KM105007      Ф5. Примітки до річної звітності

KM110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

11.   При перевірці граф касових видатків повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

KMR2KD36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M36    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M36    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M36    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM2KM033     Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD33     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM41KM33     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD33     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM42KM33     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43D133     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43D136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43KD33     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43KM33     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M133     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM43M136     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KM44KD33     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM2KD033     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 

12.   При перевірці рядка 200 графи 6 повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням:

KM300308      Звіт про виконання фінансового плану підприємства

13.   Реалізовано перевірку форм у межах пакету звітності KMDAGV01:

KM210110      Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)

KM110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (р. 2290)

та

KM210110    Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (р. 001, 002)

КМ100213    (Ф.2) - Звіт про фінансові результати (р. 2290, 2295)

Укроборонпром

Зміни:

Додано перенесення та перевірку даних між періодами:

UOP20211      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308      1 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Перенесення даних відбувається при створенні звіту, за умови, якщо за попередній період є такий звіт з заповненою відповідною графою.

Міністерство соціальної політики

Зміни:

PINP0002       Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

P2KD36           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

PRD23S17      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23Z17      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Міністерство культури

Новий річний звіт, початок дії з 01.01.2017 р:

MK106005      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Зміни:

KINP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ДФС (бюджет)

Зміни:

FSFINP02     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

НААН

Зміни:

U3_105        (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Облікові документи

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання вказані у звітах, без можливості подання у електронному вигляді:

S0200617       Форма 504 (з дес. зн). Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200618       Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з погашення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200122       Форма 503 (з дес. зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200123    Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

Державна казначейська служба

Зміни:

FINP0002    Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство фінансів України

Новий звіт, початок дії з 01.12.2014 р., період подання квартал, рік:

MFZVIT02       Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

ФСЗІ

Зміни:

Відкориговано розрахунок у формі:

S0302004    10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Державна фіскальна служба

Збільшена кількість символів до 500 у полях останньої колонки розділів IV, V форм:

J0700205       Декларація про валютні цінності

F0700205    Декларація про валютні цінності

Реалізовано автоматичне заповнення поля за адресою (адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС) та автоматичне перенесення дати складання заяви у поле дати підпису:

J1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001    Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

Оновлено електронні формати форм. Реалізовано числовий формат поля для показників колонки 12 Розділу І та колонки 11 Розділу ІІ, що передбачає внесення шести знаків після коми:

J0602006       Податкова декларація з плати за землю

F0602006       Податкова декларація з плати за землю

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   S3000308       Показники виконання фінансового плану

2.   Змінено контроль прізвища підписувача, повідомлення про помилку замінено на інформаційне повідомлення:

SS100113       Ф1. Баланс

3.   Реалізовано програму перевірки форм у межах пакету МЕРТУ (PROZVI01) у періоді рік 2017.

4.   Відкориговано період створення у Розділі II у пакеті МЕРТУ форми:

SS301011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

5.   SS301114       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

6.   Збільшено кількість символів до 10 у графі 9 (динамічні рядки) форми:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

7.  Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

SS301114       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

8.   Для вказаних кодів форм Дод.2, Дод.5.1, Дод.5.2, Дод.9.1., Дод.9.3, Дод.9.4, Дод.9.5, Дод.9.6, Дод.10 реалізовано перенесення даних із форм Укроборонпрому (UOP02003, UOP05103, UOP05203, UOP09102, UOP09302, UOP09402, UOP09502, UOP09603, UOP10002). 

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100512      Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100524      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100952      Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління

SM100963      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM101002      Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

9.   Для форм пакету звітності PROZVI01 відкориговано контроль значень рядка 6000 графи 4 форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

та рядка 1095 графи 4 форми:

SS110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

10.   Для форми за 2018 р.:

S3000108       Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних Таблиць 1,2,3 динамічних рядків із форми за 2017 р.:

S3000308       Показники виконання фінансового плану