Версія: 10.220.118 (26.03.2018)

Сертифікати

Змінились контролі заповнення заявок:

Z0200106       Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП

Z0200108       Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

зокрема, поле Ім'я підписувача тепер заповнюється повністю.

Укроборонпром

Зміни:

1.   При створенні форми:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

реалізовано автоматичне перенесення даних у рядки 10.2, 11.2, 12.3, 12.4, 15.3, 15.4 графи 4 із графи 4 форми поточного періоду:

UOP20211      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

2.   При створенні форми у періоді Рік:

UOP00307      Показники виконання фінансового плану

1)   реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 2 Факт відповідного періоду минулого року таблиці 6 Інформація до показників виконання фінансового плану із форми UOP00307 за попередній рік;

2)   реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 3 План звітного періоду таблиці 6 Інформація до показників виконання фінансового плану із форми за попередній рік:

UOP00107      Фінансовий план підприємства

Дані переносяться з пункту 1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 5 Плановий рік таблиці Інформація до фінансового плану;

3)       реалізовано контроль даних на рівність.

Міністерство культури

Новий звіт, реалізовано нові форми початок дії з 01.01.2018 р., період подання місяць, терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:

K7MD1S18     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z18     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS18        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ18        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

MKP11001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   При створені форм пакету звітності PROZVI01 в періоді Рік:

SS301011       1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301114       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

реалізовано відображення інформаційного повідомлення: «Форма 1-ПВ заповнюється тільки в періодах 1 - 4 квартали».

2.   Для форми пакету звітності PROZV101:

S3000108     Фінансовий план підприємства

реалізовано перенесення даних із форми:

UOP00107     Фінансовий план підприємства

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з UOP00107 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа S3000108.

3.  Реалізовано перевірку із формою S3000108 при створенні в періоді 2017 рік форми:

SI300107      Інвестиційний план ДП (річний)

4. Змінено алгоритми контролю для рядка 1200, графи 3, 4 форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

Державна казначейська служба

Зміни:

FPERV013      Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

FINB0002       Форма №1-дс Баланс

FINR0002       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0002       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0002       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0002       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Державна фіскальна служба

Нові форми: на виконання постанови КМУ № 117 від 21.02.2018 додано нові форми, початок дії з 22.03.2018 р.:

1.   Відображення документів реалізовано у розділі Реєстр первинних документів:

J1412403       РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412403       РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

2.   Відображення документів реалізовано у модулі Реєстр звітів:

J1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313301       Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

J1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313301       Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

3.   Реалізовано можливість подання пакету форм:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

де J1313201 (F1313201) - головний документ, J1360102 (F1360102) - підпорядкований документ. Пакет може містити кілька підпорядкованих документів J1360102 (F1360102).

4.   Реалізовано можливість додавання підпорядкованого документа у формі:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

5.   Реалізовано можливість перегляду вкладення у формі:

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Державна служба статистики

Зміни:

1.   Відкориговано контроль значень рядка 10010 граф 1, 2 форми:

S0300308       1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

2.  Доопрацьовано округлення значень при порівнянні даних між періодами у формі:

S0301011       1-ПВ. Звіт з праці (місячна)