Версія: 10.221.119 (11.04.2018)

ДФС (бюджет)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

FS2KD37       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD37     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD37     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD37     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z37     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ37      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS37     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINB03      Форма №1-дс Баланс

FSFINR03     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD1018     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1618     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD1718     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD1818     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2018     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD2118     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2318     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2718      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSD24S29     Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24Z29     Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK02     Довідка про курсову різницю

FSFVK002     Фактичні видатки

FSUFK004     Управлінська форма 3

НААН

Нові звіти:

1.     Початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

U2UKD37        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD37     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL37      (УААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD37     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL37      (УААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD37     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD37     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS37     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ37      (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR020      Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах

2.      У розділі НААН створено нову групу Оперативна інформація. У групі додано нові форми, початок дії – з 31.03.2018 р.; період подання – місяць:

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOITEH01      Технічні

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIPOS01      Всього посів

NOISOZ01      Стан озимих

NOIMTP01     МТР

NOIMT201     МТР 2

NOISAN01      Сортовий аналіз

NOIROZ01      Реалізація озимі

NOIYRI01      Реалізація ярі

Зміни:

N2000213      Додаток Б форма 4 - наука

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Міністерство охорони здоров’я

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KDMN37     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL37       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL37       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM37       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM37      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN197      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство культури

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS37        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0003      Форма №1-дс Баланс

KINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство соціальної політики

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

P2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS37        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09018      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10018      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD18018      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

PKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0003       Форма №1-дс Баланс

PINR0003      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство фінансів України

Новий звіт. У розділі Міністерство фінансів України створено нову групу Фіскальні ризики. У групі додано нові форми, початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал, рік; одиниці вимірювання – млн. грн:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001      Додаток 1 до Методики

MFD00002      Додаток 2 до Методики

MFD00003      Додаток 3 до Методики

MFD00004      Додаток 4 до Методики

MFD00005      Додаток 5 до Методики

MFD00006      Додаток 6 до Методики

MFD00007      Додаток 7 до Методики

Звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контроль рядка 1200:

S3000308  Показники виконання фінансового плану

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KD37           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV37         Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM37           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD137      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM137      Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD37      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM37      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD37      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM37      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD37      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM37      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD37      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S37      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z37      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S37      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z37      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB37         Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMB37        Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS37         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ37         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS37        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ37        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09018      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10018      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11018      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD16018      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD17018      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD18018      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FKD28012      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FKD20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM20018      Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD21018      Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD22S18      Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22Z18      Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD23018      Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FKD24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24S30      Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD24Z30      Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24S29      Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24Z29      Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24S30      Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24Z30      Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD25S18      Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25Z18      Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD26018      Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FKD27018      Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD28018      Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FVR2D018      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3D18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7DS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZKZAG21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZV2D018      Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVR4118      Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4218      Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZV4_318       Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR4318      Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZV71Z18       Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71S18       Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR7S18       Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z18       Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR2M018     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M18     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FV4_3M18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MS18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ18      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M018      Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4118      Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4218      Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZM4_318      Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZMR4318      Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZM71S18      Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z18      Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S18      Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z18      Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM28012      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FINB0003       Форма №1-дс Баланс

FINR0003       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

FRES3241       (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242       (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243       (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244       (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER2207       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2307       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2407       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2507       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2607       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2707       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2807       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2907       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2807       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2907       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER22M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M6      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M6      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M6    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Державна фіскальна служба

Зміни:

1.     Оновлено електронні формати pdf та xsd для форм:

J1391401       Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

F1391401     Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів

2.      Для пакету Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (J1313201, F1313201) введено обмеження для вкладень у формі:

J1360102       Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

F1360102       Документ довільного формату(для подання сканкопій документів)

Кожен документ (вкладення) надсилається окремим додатком (J1360102, F1360102) у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 Мбайт.

3.      Введено обмеження максимальної кількості символів до 500 у полі Пояснення:

J1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

F1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК