Версія: 10.223.120 (05.05.2018)

Реєстр первинних документів

У зв’язку з відхиленням ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» Податкових накладних та Додатків 2 з виявленням в Квитанції 1 помилок типу «Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Номенклатура постачання товарів" містить некоректний символ з кодом 9 в позиції 7», реалізовано перевірку наявності спеціальних символів у графі 2 Податкової накладної та графі 3 Додатку 2 (Номенклатура товарів\послуг).

У зазначених графах не допускається наявності спеціальних символів (від ASCII код 0 до ASCII код 31 включно). Контроль символів виконується під час імпорту документа та під час перевірки документа.

Якщо недопустимі символи виявлені при імпорті документа, виконується автоматична заміна таких символів на символ «пробіл» (ASCII код 32).

При виявленні спеціальних символів під час перевірки документа на вкладці Протокол перевірки буде виведено повідомлення про помилку.

КМДА

Зміни проставлено терміни подання звітів:

KMDAGP01     Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

KMDAGV01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - госпрозрахунок

KMDABK01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет (квартал)

KMDABR01  Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет (рік)

Міністерство соціальної політики

Зміни:

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг. ф.) Мін. праці

Міністерство культури

Зміни:

MK881004      Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882004      Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884004      Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885004   Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

реалізовано перенесення даних із форми Міненерговугілля:

PE000308     Показники виконання фінансового плану

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Перенести дані з PE000308 на панелі меню у відкритому документі S3000308.

2.   Реалізовано автоматичне перенесення інформації про назву органу управління з Картки підприємства (поле Орган управління) при створенні форм:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100512      Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100803      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923      Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101002      Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM101103      Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

3.   Змінено алгоритм розрахунку сумарних значень:

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Групу Фіскальні ризики з розділу Міністерство фінансів України перенесено у розділ Звітність державних підприємств:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001      Додаток 1 до Методики

MFD00002      Додаток 2 до Методики

MFD00003      Додаток 3 до Методики

MFD00004      Додаток 4 до Методики

MFD00005      Додаток 5 до Методики

MFD00006      Додаток 6 до Методики

MFD00007      Додаток 7 до Методики

5.   Змінено алгоритми заповнення Додатків пакету FRZVIT01:

MFD00001      Додаток 1 до Методики

MFD00002      Додаток 2 до Методики

MFD00003      Додаток 3 до Методики

MFD00005      Додаток 5 до Методики

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - квартал, рік:

PE000308       Показники виконання фінансового плану

Реалізовано перенесення даних із звіту PE000307 з 1-го кварталу 2018 р. у звіт PE000308 один раз в періоді 1-й квартал 2018 р. Перенесення даних відбувається по виконанню команди Дані з PE000307 на панелі меню у відкритому документі PE000308.

Пенсійний фонд

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - квартал:

P0103701    Дод. 4. Звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Державна фіскальна служба

1.   Реалізовано контроль кількості додатків J1360102, F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) у пакеті:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Кількість додатків у пакеті повинна відповідати кількості додатків, вказаних у полі Кількість документів, що додаються до скарги форми J1313201, F1313201. Контроль виконується при перевірці та при збереженні пакету.

2.   Оновлено електронний формат pdf для форми:

J1303901       Згода на формування, обробку та передачу фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства

3.  Оновлено електронний формат xsd для форм:

J1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

F1312602       Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

У полі Пояснення можливо ввести від 1 до 500 символів включно.