Версія: 10.225.121 (14.05.2018)

НААН

Зміни:

NOIKOB01     Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01     Кормові культури

NOIMT201     МТР 2

NOIMTP01     МТР

NOIPOS01      Всього посів

NOIPOZ01      Посів озимих

NOIPYZ01      Посів ярих зернових

NOIROZ01      Реалізація озимі

NOISAN01      Сортовий аналіз

NOISOZ01      Стан озимих

NOITEH01      Технічні

NOIYRI01      Реалізація ярі

КМДА

Зміни:

1.   Відкориговано дату створення та додано інформаційне повідомлення при створенні звіту в 4-му кварталі «Звіт в 4-му кварталі не подається» у формі:

KM300308      Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Відкориговано заокруглення у графі 4 та графі 6 форми

KM300308      Звіт про виконання фінансового плану підприємства

при перевірці із формою

KM110011      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

3.   Графу 4 виключено із загальної суми графи 11 у формі:

KM104008      Ф4. Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Зміни:

UOP04003      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP00307      Показники виконання фінансового плану

UOP03002      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP50015      Рух основних засобів

UOP50005      Ф5. Примітки до річної звітності

UOP11108      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

UOP06002      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP30308      Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

ДФС (бюджет)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щомісячно:

FS7MDS19      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ19      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство культури

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щомісячно:

K7MDS19        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ19     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

MK100212   Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Міністерство соціальної політики

Зміни:

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200 Таблиці 1. Рядок 1200 Чистий фінансовий результат графи 8 дорівнює різниці рядків 1210 та 1220 графи 8:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

6.   Реалізовано доступну додаткову програму обробки Експорт в Excel для підписаної та/або відправленої форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

7.   Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля Найменування органу управління у всіх формах пакетів:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

8.   Реалізовано перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки із форми:

S0110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

у форму:

SS110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

9.   Відкориговано контроль по рядку 1170 та контроль по рядках (1030+1060+1080) форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

відповідно із рядком 2290 та рядком 2180 форми:

SS110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

10.   Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200, відкориговано заокруглення для рядків 6002, 6003, 6010, 6011, 6020, 6030, 6040, 6050 графи 4:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

11.   Доопрацьовано розрахунок коефіцієнта покриття у формі:

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

12.   Відкориговано перенесення даних із 1-го кварталу 2016 року у 1-й квартал 2017 року при виконанні додаткової програми обробки у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

13.   Повідомлення про помилку (тимчасово, протягом 2018 року) замінено інформаційним повідомленням при контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 5 та графи 3 у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

та контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 3 та графи 4 у формі:

S3000108     Фінансовий план підприємства

Державна фіскальна служба

Зміни

Змінено електронний формат pdf для форм:

J1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1313201       Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413201       РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

Державна казначейська служба

1. Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щомісячно:

F7MDS19        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ19        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS19       Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ19        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2. Зміни:

FINR0003    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати