Версія: 11.001.121 (23.05.2018)

Додаткові дії

Реалізовано можливість додавати вкладення та завантажувати на диск за допомогою додаткових програм обробки. Ці функції можна знайти натиснувши в головному меню кнопку Інше - Додаткові дії – Додати пояснювальну записку або Завантажити пояснювальну записку в звітах PROZVI01, PROZV101, FRZVIT01.

При конвертації ключів ПриватБанку реалізовано завантаження сертифікатів за їх наявності в .jks контейнері.

Реалізовано експорт в контролюючий орган форматі .fss для звітності ФСС України

Конвертація ключів ПриватБанку

При конвертації ключів ПриватБанку реалізовано завантаження сертифікатів за їх наявності в .jks контейнері.

Формування звітності з ПДВ

Реалізовано створення уточнюючих додатку 1 та додатку 5 до декларації з ПДВ в модулі Формування звітності з ПДВ.

Сертифікати

1.   У формах:

Z0200106       Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

Z0200107       Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП

Z0200108       Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).

2.   В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:

- Підпис директора на Підпис керівника;

- Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;

- Ключ директора на Ключ керівника.

Картка підприємства - Додатково

Відповідно до Закону № 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1 серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом №1105, забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.

Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. № в Фонді, Районне відділення, Рахунок, МФО, Назва банку.

ДФС (бюджет)

Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:

N2210Z02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)

N2240Z02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)

N2210S02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)

N2240S02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

НААН

Нові звіти початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:

NOIBN001      Банкрути

NOIKR001      За кредиторами

NOIKRV01      Кредиторська всього

NOIRCO01     Реалізація та ціни окремо

NOIRVP01      Реалізація та ціни

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік:

EV000001       Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000101       Додаток №2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість

EV000201       Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000301       Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000401       Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV000501       Додаток №6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення

EV000601       Додаток №7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1 Додатковий капітал

EV000801       Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

EV001001       Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV001201       Додаток №10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв

EV001501       Додаток №11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги

EV001701       Додаток №12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями

EV001801       Додаток №13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов'язання

EV002001       Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV002301       Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати

EV002401       Додаток №16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

EV002501       Додаток №17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов'язання

EV002601       Додаток №18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи

EV003301       Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв

EV003601       Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби  (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

EV004001       Додаток №21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати

EV004101       Додаток №22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут

EV005601       Додаток №23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 Доходи i витpати

EV005401       Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство

EV005701       Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв

EV0058E1       Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EV0058B1      Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EV005901       Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї

EV0060E1       Додаток №29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV0060B1      Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV606001       Додаток №31. Розшифpовка  p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати

EV006101       Додаток №32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних фабриках

EV006201       Додаток №33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї

EV006301       Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти

EV500001       Додаток №35. Баланс pядового вугiлля

EV501001       Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502101       Додаток №37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502201       Додаток №38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля

EV502301       Додаток №39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля

EV602001       Додаток №41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»

EV602301       Додаток №42. Товарний баланс (без ПДВ)

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   S3000108       Фінансовий план підприємства

2.   Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

Державна фіскальна служба

Зміни:

1.   Змінено електронний формат pdf для форм:

J1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

2.  Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини... та Інше обмежена кількість символів до 2000:

J1313201       Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201       Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

3.   Змінено електронний формат xsd у формах:

J1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

F1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів