Версія: 11.001.142 (25.03.2019)

Документи, які необхідно подавати в ДСС

Додано кнопку "Звітую в ДСС" в Реєстрі звітів - Інше та у вікні створення документа Реєстр звітів - Додати. За її допомогою користувач зможе дізнатись, які звіти для його організації необхідно подати до Державної служби статистики.

Швидке створення основних документів для ФОП

Створити основні документи для ФОП (звіти з ЄСВ, податкову декларацію, форму №1ДФ) тепер можна відразу з випадаючого списку кнопки Додати в Реєстрі звітів

Контроль підписантів

Реалізовано контроль підписантів в податкових накладних та розрахунках коригуваннях до них, акцизних накладних та розрахунках коригуваннях до них. Документ буде підписуватись лише тією відповідальною особою, яка вказаний в документі. Додано можливість збереження на час сеансу сертифікатів кількох відповідальних осіб.

Єдиний внесок

1.   Додано контролі до таблиць:

Додаток 5:

· Перелік таблиць звіту (F3000512);

· Таблиця 1 (F3000512);

· Таблиця 2 (F3050412);

· Перелік таблиць звіту (F3005112);

· Таблиця 1 (F3051112);

· Таблиця 2 (F3051412);

2.   Додано нові контролі у таблицях:

Додаток 4:

· Таблиця 1 (J3040112, F3040112);

· Таблиця 5 (J3040512, F3040512);

· Таблиця 7 (J3040712, F3040712);

Укроборонпром

Нові форми:

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV Квартали, I Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення для форми:

UOP04005      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

При створенні у періоді починаючи з I Кварталу 2019 року автоматичне заповнення форми UOP04005 здійснюється даними форми, створеної в періоді Рік 2018:

UOP00109      Фінансовий план

та форми:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Зміни

Додано період подання щомісячно для форм:

EV000401       Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV001001       Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV002001       Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV003301        Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання

EV005701        Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв

EV502101        Додаток №37. Розшифpовка Баланс готової вугільної продукції (р. 32 ф 5010)

Міністерство оборони України

Зміни:

Доопрацьовано вивантаження даних в Excel для форми:

MOU00307    Показники виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Нові форми:

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV Квартали та Рік:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

Зміни:

1.  Для малих підприємств змінено алгоритм автоматичного заповнення Таблиці 1 та Таблиці 2 по графі 6 і графі 7 форми:

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

за умови створення в пакеті разом з SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Автоматичне заповнення відбувається при створенні форми SM100703 на основі даних форми:

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» змінено найменування рядків 1 та 2 у формі:

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

3.   Відкориговано функцію автоматичного заповнення та доопрацьовано контролі для форми:

DI000001     Дивіденди

4.   Реалізовано контроль у пакеті PROZVI01 на обов’язкову присутність форми:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

5.   У графах 2 - 7 відкориговано автоматичне заповнення форми із врахуванням КОПФГ установ, які самостійно заповнюють таблицю 1 або 2 (на вибір):

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

6.   Додано нове поле Тип звіту з підключеним довідником для вибору типу звіту. Поле додане розробником для зручності користувачів:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

Державна казначейська служба

Зміни:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 11.01.2019 № 7 «Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» внесено зміни у форми:

FMER0003      Мережа (місцевий бюджет)

FRES0002       Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)

FDOVNF01      Довідка про надходження у натуральній формі (місцевий бюджет)

FINFNK02      Інформація про надходження та використання коштів

FDODNV03  Довідка про операції в національній валюті

ФСС України

Нова форма:

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал. І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

C1100301       Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

Державна служба статистики

Зміни:

S0600114     1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

Державна фіскальна служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21.08.2018 р. № 707 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2012 року № 1001» додано нові форми.

1.   Початок дії - з 01.03.2019 р.; період подання - щомісячно:

J0800205       Податкова декларація з рентної плати (місячна)

J0820205       Додаток 2-1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

J0820405       Додаток 4-1. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

J0821005       Додаток 10-1. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

J0821105       Додаток 11-1. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

F0800205       Податкова декларація з рентної плати (місячна)

F0820205       Додаток 2-1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

F0820405       Додаток 4-1. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

F0821005       Додаток 10-1. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

F0821105       Додаток 11-1. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

2.   Початок дії - з 01.03.2019 р.; період подання - щоквартально:

J0800106       Податкова декларація з рентної плати (квартальна)

J0810106      Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

J0810306      Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

J0810506      Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

J0810606      Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

J0810706      Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

J0810806      Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

J0810906      Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

F0800106       Податкова декларація з рентної плати (квартальна)

F0810106     Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

F0810306     Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

F0810506     Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

F0810606     Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

F0810706     Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

F0810806     Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

F0810906     Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

Реалізовано нові форми, подання - за потреби:

J1300106       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400106       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300106       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400106       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

Форми доступні у розділі Інформаційна довідка.

 

Зміни:

Доопрацьовано контроль відображеної суми площ земельних ділянок за категоріями:

підсумкові суми рядка 1.1 графи 3 декларації

J0103803       Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

повинні дорівнювати показникам рядків 1.1.0 графи 11 додатка до цієї декларації:

J0138103       Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи