Версія: 11.003.122 (06.06.2018)

JavaScript криптобібліотека

Реалізовано виконання криптографічних перетворень за допомогою JavaScript криптобібліотеки. У вікні введення паролю пропонується обрати один із варіантів режимів роботи: HTTP сервер криптографічних перетворень, Секретний ключ знаходиться на захищеному носії (Token), Завантажити файл секретного ключа. JS криптобібліотека дає можливість працювати із секретними ключами на Unix системах, мобільних пристроях та не передбачає встановлення додаткового ПЗ.

Експорт довідника контрагентів

Реалізовано експорт довідника контрагентів в форматі XML та DBF з можливістю обрати цільовий формат DBF файлу. Доступний експорт всіх записів довідника або лише обраних користувачем.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Зміни

Реалізовано експорт у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки для форми:

PE000308       Показники виконання фінансового плану

НААН

Нові звіти

Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:

NOIZBP01      Збирання пізніх культур

NOIZBR01      Збирання ранніх культур

Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік:

NOICSF01      Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних господарств мережі НААН у соціальну сферу села

Зміни

У графі 6 підключено довідник Селекція (вітчизняна/зарубіжна) та реалізовано можливість вибору значення тільки із довідника для форми:

NOISAN01      Сортовий аналіз

ДФС (бюджет)

Зміни:

N2210Z02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)

N2210S02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)

N2240Z02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)

N2240S02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

Укроборонпром

Зміни:

UOP03002      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Відкориговано алгоритм перенесення даних для графи 8 форми:

MFD00001      Додаток 1 до Методики

та граф 8, 13 форми:

MFD00002      Додаток 2 до Методики

реалізовано заповнення вручну для граф 4 та 7 у формі:

MFD00006    Додаток 6 до Методики

2.   Для форми:

S3000108       Фінансовий план підприємства

реалізовано:

- перенесення даних із рядків графи 6 форми S3000108 попереднього періоду у графу 4 форми S3000108 звітного періоду;

- перенесення даних після перерахунку з рядка Витрати на оплату праці графи 4 (Інформація до фінансового плану, рядок 1) у графу 5 рядок 1410 Таблиці 1, з виконанням контролю на рівність даних;

- контроль на рівність значення графи 6 рядка 1410 Таблиці 1 та значення рядка Витрати на оплату праці графи 5 (Інформація до фінансового плану, рядок 1).

3.   У полі Тип звіту додано можливість обирати значення Прогнозний у формі:

MFD00001      Додаток 1 до Методи

Також реалізовано відображення типу звіту перед його назвою у таблиці Реєстру звітів.

4.   У графі 9 підключено довідник Статус підприємства та у графі 11 підключено довідник Перебувають у процедурі банкрутства, у графах реалізовано можливість вибору значення тільки із довідника для форми:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

5.   Змінено порядок відображення організацій (Таблиця 1 або Таблиця 2) в залежності від КОПФГ у формах:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100803      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923      Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

6.   Відкориговано експорт у Excel для підписаної та/або відправленої форми, що виконується за допомогою додаткової програми обробки:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

S3000108       Фінансовий план підприємства

7.   Змінено дату початку дії з 01.01.2018 на 01.01.2017 для форм:

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001      Додаток 1 до Методики

MFD00002      Додаток 2 до Методики

MFD00003      Додаток 3 до Методики

MFD00004      Додаток 4 до Методики

MFD00005      Додаток 5 до Методики

MFD00006      Додаток 6 до Методики

MFD00007      Додаток 7 до Методики

8.   Змінено порядок розрахунку по графам 8, 11, 14, 17 та 20 у формі:

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

9.   Для розділу VII Кредитна політика форми:

S3000108       Фінансовий план підприємства

реалізовано:

- перенесення даних в графу 3 з відповідних рядків форми S3000308 за минулий рік;

- перенесення даних в графу 4 з відповідних рядків форми S3000108 за минулий рік;

- автоматичне заповнення графи 6 після перерахунку з 5 розділу Таблиці 6.

Облікові документи

Зміни

Відкориговано автоматичний розрахунок для форм:

S0200122       Форма 503 (з дес. зн.). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

S0200123       Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

Державна казначейська служба

Зміни

Повідомлення про помилку при введенні від’ємних значень у графі 2 замінено інформаційним повідомленням:

S0800108       1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Пенсійний фонд

Нова форма:

P0100293       Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

Державна фіскальна служба

1.   Змінено контроль допустимого відхилення суми ПДВ до +/- 0,50 грн для рядків III та IV Розділу А у формах:

J1201009       Податкова накладна

F1201009       Податкова накладна

та рядків I та II Розділу А у формах:

J1201209       Додаток №2

F1201209       Додаток №2

2.   Реалізовано можливість групового копіювання з одного пакету документів у інший для форм:

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

3.   Початок дії - з 29.05.2018 р.; подання - за потреби:

J1312603       Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1312603       Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено