Версія: 11.003.159 (12.02.2020)

Протокол і квитанції

У вікні Протокол і квитанції додано кнопку Відкрити документ. Натиснувши на неї, відкриється документ, на який прийшла відповідна квитанція. Інші функції ( Видалити файл, Ознайомитися з деталями та Роздрукувати квитанцію у вигляді документу) також замінено  на кнопки.

Мої сертифікати

В модулі Мої сертифікати додано кнопку Приєднатись до платформи «ПТАХ». За допомогою неї тепер легко опублікувати сертифікати шифрування на платформі «ПТАХ» для обміну документами з контрагентами.

Експорт та імпорт даних

1.   Оновлено алгоритм експорту даних Формування звітності з ПДВ у розділ Реєстр звітів для нового пакету J0200121 Податкова декларація з податку на додану вартість.

2.   Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ, починаючи зі звітів за січень 2020 року:

F7MDS23      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ23      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS23      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ23      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS23    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MD1S23    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z23    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S23    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z23    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Формування звітності з ПДВ

У таблиці вкладки Видані додано нову колонку Код пільги для заповнення даних форми «Додаток 6. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)» (J0299321, F0299321).

ДПС (бюджет)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно:

FS41MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD23    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD23    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS23    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство культури України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно:

K7MD1S23     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS23        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ23        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Нові форми:

1.  У пакет EVDODB03 додано нову форму, початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - Рік:

EV106005       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2.   У пакет EVDODB03 додано нові форми, початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 місяців, Рік:

EVE25803       Додаток №42. Розшифpовка Цiльове фiнансування (Мінекоенерго)

EVB25803      Додаток № 43. Розшифpовка Цiльове фiнансування (Мінекоенерго)

EVE26003       Додаток № 44. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв (Мінекоенерго)

EVB26003      Додаток № 45. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв (Мінекоенерго)

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Додано контролі по графам 4 - 6, 8, 9, 11 - 13 у формі:

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

2.   У довідник Періоди подання звітності додано І, ІІ, ІІІ, IV квартали для 2020, 2021 та 2022 років:

       FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

3.  Додано контролі у формі:

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

- якщо дату початку дії контракту заповнено, графа 8 повинна містити значення «так»;

- якщо графа 10 заповнена, графа 8 повинна містити значення «так» та необхідно заповнити дату початку дії контракту.

4.   Доопрацьовано перенесення даних через додаткову програму обробки із рядків 3270/1/1, 3270/3/1 форми UOP00109 до динамічних рядків 3270/001, 3270/003 форми:

S3000109       Фінансовий план

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно:

F2MD23        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL23     Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD23    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD23    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43MD123    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F7MD1S23    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z23    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS23      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ23      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2MM23        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MM123    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MM23    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MM23    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MM23    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7MM1S23    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z23    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMS23      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ23      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 488 від 20.11.2019 р. «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.: подання - залежно від звітного періоду, що застосовується:

J0200121      Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200521      Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»

J0215221      Додаток 2 «Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)»

J0200621      Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»

J0299821      Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)»

J0215121      Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»

J0299321      Додаток 6 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)»

J0215721      Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))»

J0215821      Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)»

J0215321      Додаток 9 «Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) »

J0215521      Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

J0217021      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

J0299721      Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду. (Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 3 розділу II)).

J0215621      Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування. (Додаток 2 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)).

J0215921      Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України. (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)).

F0200121     Податкова декларація з податку на додану вартість (фо)

F0200421     Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»

F0215221     Додаток 2 «Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)»

F0200521     Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»

F0299821     Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)»

F0215121     Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»

F0299321     Додаток 6 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)»

F0215721     Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))»

F0215821     Додаток 8 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)»

F0215321     Додаток 9 «Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) »

F0215521     Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

F0217021     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0299721     Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду. (Додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 3 розділу II)).

F0215921     Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України. (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу III)).

2.   Додано нові форми:

J1412405      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412405     РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Отримані форми доступні у розділі Реєстр звітів.

3.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1304102      Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

F1304102     Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

Форми доступні у розділі Реєстр звітів та розділі Облік акцизного податку у відповідних модулях: Реєстр акцизних документів (пальне), Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

4.   Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1165 від 11.12.2019 р. «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» додано бланки, початок дії  - з 01.02.2020 р.:

J1313203      Додаток 1. Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313303      Додаток 2. Заява про відкликання скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413203      Додаток 3. Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1412601      Додаток 4. Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

J1312303      Додаток 5. Таблиця даних платника податку на додану вартість

J1412306      Додаток 6. Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1413304      Додаток 7. РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1314901      Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку

F1313203     Додаток 1. Скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313303     Додаток 2. Заява про відкликання скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413203     Додаток 3. Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1412601     Додаток 4. Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

F1312303     Додаток 5. Таблиця даних платника податку на додану вартість

F1412306     Додаток 6. Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1413304     Додаток 7. РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1314901     Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку

Зміни:

1.  Реалізовано перенесення даних через додаткову програму обробки для форм (суб’єкти господарювання державного сектору економіки):

J0903203      Форма №1-дс Баланс

J0903303      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903403      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903502      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

J0903602      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Перенесення даних здійснюється з відповідних форм FINB0007, FINR0007, FING0007, FINV0007, FINP0007.

2. Реалізовано автоматичне заповнення форми:

J1303901       Згода на формування, обробку та передачу фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства

Додано поле розробника Оберіть рік для автоматичного заповнення таблиці. Поле розробника не друкується, не експортується та не відправляється у контролюючі органи.