Версія: 11.004.160 (25.02.2020)

Імпорт вкладень

В Реєстрі первинних документів в розділі Імпорт додано Імпорт вкладень. За допомогою цієї функції можна автоматично створити документи за обраним шаблоном із вкладенням. Для кожного завантаженого файла-вкладення буде створено окремий документ. Формат імені файлу Чаркод_дата документа (в форматі ддммрррр)_номер документа_ЄДРПОУ контрагента_філіал контрагента(за наявності). Дані із імені файлу буде перенесено в документ.

Заповнення форми S0400118

Реалізовано коректне заповнення форми S0400118. Виправлені помилки при додаванні рядків в динамічній таблиці з детальною другого рівня

ДПС (бюджет)

Зміни:

Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:

FS41MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD23    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD23    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS23    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Укроборонпром

Зміни:

Для форми:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

· доопрацьовано перенесення даних у IV кварталі із форми UOP00109 у таблицю 6 розділ 8 Джерела капітальних інвестицій;

· для графи 3 по рядках 8000 - 8025 реалізовано перевірку даних із графою 6 за аналогічний період минулого року даної форми (UOP00307 - для періоду рік 2019).

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичний розрахунок та контролі для граф 1, 2 рядка 3070 у формі:

MOU31115    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   У періоді «Рік 2019» переведено у необов'язкові контролі для рядків граф 2 - 3 таблиці 6:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури України

Зміни:

Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:

K7MDZ23      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDS23      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MD1Z23    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1S23    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Зміни:

Реалізовано нове поле Пояснювальна записка з можливістю додавання файлів формату: doc, docx, xls, xlsx, pdf. Поле обов’язкове для заповнення:

EVDODB03     Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Звітність державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (із змінами) у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р.; подання - I - IV квартали, Рік:

SS100152     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100252     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100452     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104053     Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

У IV кварталі в ярлику PROZVI01 та формі S3000309 у контроль на обов’язкову наявність форм у пакеті додано форми:

SD300101      Додаток 1

SD300201      Додаток 2

SD300301      Додаток 3

SD300401      Додаток 4

Державна казначейська служба

Зміни:

Додано необов’язковий контроль відповідності періоду подачі документа та періоду, у якому створюється (копіюється) документ:

F2MVAL23     Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MD23        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM23        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM23    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD23    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM23    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43MD123    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_3MM23    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43MM123    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_4MD23    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MDZ23      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDS23      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MD1Z23    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1S23    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMZ23      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS23      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MM1Z23    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S23    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Додано нові форми; подання - за потреби:

J1304602      Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

F1304602     Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

Форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).

2.   Додано нові форми:

J1404602      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

F1404602     ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

Отримані форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне). Форми надходять у відповідь на Заяву щодо ліцензії на право зберігання пального (J1304602, F1304602).

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

J1201010       Податкова накладна

F1201010       Податкова накладна

2.   Оновлено файл xsd. Збільшено кількість рядків до 99999 у табличній частині форм:

J0103803       Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138103       Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи