Версія: 11.005.161 (17.03.2020)

Робота з великими пакетами звітів

Виконано оптимізацію роботи з великими пакетами звітів (наприклад, J1312603 із великою кількістю додатків). Для наочності додано відображення відсотків прогресу і такі етапи обробки документа:

  • збереження,
  • підготовка документа,
  • перевірка,
  • підписання,
  • шифрування,
  • відправлення.
Відправка посилання на документ

Додано можливість відправки посилання на документ, якщо для обраного контрагента не знайдено сертифіката шифрування

Блог бухгалтера

У Блог Бухгалтера додано новий розділ РРО.

У розділі користувачі можуть отримати корисну інформацію щодо правил реєстрації, особливостей застосування та специфіки роботи з реєстраторами розрахункових операцій.

КМДА

Зміни:

1.   Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3 - 6 рядка 080

· у пакеті KMDAGM01 для форми:

KMM30308    Звіт про виконання фінансового плану підприємства

· у пакеті KMDAGV02 для форми:

KM300308    Звіт про виконання фінансового плану підприємства

2.   Обов'язкові контролі змінено на інформативні для граф 3, 4, 14, 15 рядка 260 у формі:

KM105007      Ф5. Примітки до річної звітності

Укроборонпром

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

UOP31116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

MOU31116    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

1.   Реалізовано обов'язкові контролі з формою MOU00309 для рядків 1.1, 1.2 граф 4, 7, 10, 13, 16, 19 у формі:

MOU04003     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Відкориговано заокруглення по Таблиці 6.1 при розрахунку Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника у формі:

MOU00309     Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

MK104008    Ф4. Звіт про власний капітал

Звітність державних підприємств

Нові форми:

1.  На виконання наказу Державної служби статистики України № 259 від 31.07.2019 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально:

SS301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; подання - щоквартально, Рік:

SS100153     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104054     Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

1.   Замінено на необов'язкові контролі по графам 5, 8, 11, 13 у формі:

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

2.   Змінено контроль графи 4 у формі:

SD300201      Додаток 2

якщо у періоді є форма SS104008, у якій заповнене хоча б одне із полів у рядках 4005, 4010, 4090, не виконується контроль на рівність графи 4 форми SD300201 даним форми S3000309 за минулий період.

3.   Реалізовано заповнення графи 6 з одним знаком після коми у формі:

SM100305      Додаток.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

S0100253     Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100453     Ф3к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0100463     Ф3-кн. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104054     Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Зміни:

Оновлено властивості форми:

S0100153     Ф1. Консолідований баланс

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з проектом змін до наказу Міністерства фінансів України № 1407 від 24.12.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щомісячно, Рік:

FAKTPR03     Акт придбання матеріальних цінностей

FDNYNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FDOPIV05     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02    Довідка про операції в національній валюті

FMER0004    Мережа (місцевий бюджет)

FMERD002    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRES0003     Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)

FRMER002    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FROZVA04     Розподіл відкритих асигнувань

FRPPP002     Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRPSP003     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZK003     Розподіл показників зведених кошторисів

FRPZP003     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZV002     Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRZPA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZSS004     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FRZZA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FZABIV03      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZDVIV03      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FZNNBR02    Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

FZNR0005     Заявка на видачу готівки

FZPS0004    Зведення показників спеціального фонду

ЄСВ

Зміни:

Додано нові контролі у таблицях Додатка 4:

J3040112      Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

F3040112     Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

J3040512      Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F3040512     Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J3040612      Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040612     Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 30 від 29.01.2020 р. «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» додано нові форми, подання - за потреби:

J1300405      Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.

J1400405      Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.

J1301704      Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.

J1401704      Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.

J1310108      Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.

F1300405     Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 1-ЗДР.

F1400405     Довідка з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ДР.

F1301704     Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Форма N 1-ЗВР.

F1401704     Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Форма № 2-ВР.

F1310108     Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Форма № 1-ПДВ.

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги і довідки у розділі Інформаційна довідка - Додати - Довідку в СЕА ПДВ.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (J1310108, F1310108) доступна у розділі Реєстр звітів.

2.   Додано нові форми:

J1402201      Повідомлення

F1402201     Повідомлення

Повідомлення може надходити при порушенні термінів розгляду комісією ДПС документів: «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J1314901, F1314901) або «Скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J1313203, F1313203).

Отримані повідомлення доступні у розділі Реєстр звітів.

Зміни:

1.   Для форм:

J0200121       Податкова декларація з ПДВ

F0200121       Податкова декларація з ПДВ

реалізовано заповнення полів «телефон» та «факс» при формуванні документа на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

2.   Оновлено електронні формати форм:

J1404602       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

F1404602       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального