Версія: 11.006.162 (09.04.2020)

Нові кнопки в Наступних діях

У відкритому документі на боковій панелі додано нові кнопки наступних дій: "Отримати посилання на документ" та "Відправити документ для допідписання"

Видалення інфодовідки

Відкрито можливість видалення документів в розділі Інформаційна довідка. Тепер можна видалити зайві, помилкові запити і витяги.

Лічильник в АН

Для акцизник накладних реалізовано функцію Лічильник. Допрацювання доступне в обох реєстрах акцизних документів (пальне та спирт етиловий). Налаштування відбувається аналогічно роботі з Лічильником для податкових накладних.

Картка підприємства

В Картці підприємства додано нову вкладку Первинні документи. Тут заповнюється два поля: Система оподаткування, Місце складання. Заповність ці поля і дані автоматично будуть підтягуватись у відповідні поля у документах.

Картка підприємства

В Картці підприємства додано нову вкладку Первинні документи. Тут заповнюється два поля: Система оподаткування, Місце складання. Заповність ці поля і дані автоматично будуть підтягуватись у відповідні поля у документах.

Імпорт вкладень

У розділі Імпорт первинних документів - Імпорт вкладень додано опцію Замінювати спеціальні символи в номері документа. Якщо опцію встановлено, здійснюється заміна заборонених операційною системою символів у імені файлу на відповідні дозволені символи у полі номера первинного документа.

Єдиний внесок

Додано нові контролі до таблиць:

Додаток 4 (J3000412):

- Таблиця 2 (J3040212);

- Таблиця 3 (J3040312);

- Таблиця 4 (J3040412, F3040412);

- Таблиця 6 (J3040612, F3040612).

КМДА

Зміни:

Для рядка 150 граф 3 - 6 реалізовані нові інформаційні контролі :

KM300308    Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Укроборонпром

Зміни:

1.  Реалізовано перенесення даних в графу 3 рядків 8001 - 8005, 8021 - 8025 із періоду попередній Рік із графи 6:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано розрахунок у графі 6 з одним десятковим знаком:

UOP03005     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

НААН

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FZNDR025    Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

U2UKD43      Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD43    (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL43     (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD43    (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL43     (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD43    (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD43    (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS43    (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ43    (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

Доопрацьовано створення форм у періоді І Квартал:

U3_107         (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

N2000215     Додаток Б форма 4 - наука

Міністерство фінансів України

Зміни:

Реалізовано можливість перенесення даних через додаткову програму обробки у формах:

MFZVIT04       Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

із форми MFPASP04 за допомогою команди Перенести планові показники з MFPASP04;

MFZVIM03      Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

із форми MFPASM03 за допомогою команди Перенести планові показники з MFPASM03.

Міністерство соціальної політики України

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

P2KD43         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD143     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD43     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD43     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD43     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD43     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S43     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z43     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS43       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ43       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09024     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10024     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD15024     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD16024     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD17024     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PKD19024     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD20024     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD21S24     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD21Z24     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22024     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PKD23S41     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD23Z41     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24S24     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD24Z24     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD26024     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

2.  На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

PINB0008     Форма №1-дс Баланс

PINR0008     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Міністерство охорони здоров’я України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KDMN43     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, (інші міністерства)

F4_3IM43       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F41DEP43      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL43       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F7KDZM43      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

F42VAL43       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

FDMIN231      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Зміни:

Оновлено механізм створення форми у поточному звітному періоді:

FOZ24D04      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Міністерство культури України

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

K2KD43         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD143     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD43     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD43     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD43     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD43     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S43     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z43     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS43       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ43       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD10024     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD15024     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD16024     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD19024     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD20024     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD21S24     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD21Z24     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22024     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KKD23S41     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD23Z41     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24S24     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD24Z24     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD26024     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ№

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

KINB0008     Форма №1-дс Баланс

KINR0008     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

Оновлено механізм створення форм у періоді І Квартал 2020 р.:

MK881004    Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882004    Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884004    Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885004    Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Зміни:

Реалізовано можливість експорту в форматі Excel для форми:

EV106005       Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Звітність державних підприємств

Нова форма:

Додано нову форму початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - щоквартально, Рік:

SD300302      Додаток 3

Зміни:

1.  До контролю графи 6, додано умову: графа 2=1:

SD300301     Додаток 3

2.   Оновлено контроль значення рядка 4100 графи 7 Форми №4 на рівність значенню рядка 2350 або 2355 графи 3 Форми №2 - за наявності у пакеті форми SS110012 контроль не виконується:

SS104008     Ф4. Звіт про власний капітал

Державна служба статистики

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І - IV Квартал:

S1921205     1-держзамовлення. Звіт про виконання державного замовлення

Зміни:

S0301011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KD43         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV43       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD143     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD43     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD43     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD43     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD43     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S43     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z43     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS43       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ43       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDB43       Зведена форма Ф №7д  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09024     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10024     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11024     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD15024     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD16024     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD17024     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FKD19024     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD20024     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD21S24     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD21Z24     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22024     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FKD23S41     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23S42     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD23Z41     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23Z42     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD24S24     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD24Z24     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25024     Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FKD26024     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD27024     Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV4_3D24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D024     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZKSPZ22     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG22     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZV2D024     Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_324     Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S24     Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z24     Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4124     Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4224     Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4324     Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S24     Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z24     Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM43        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM143    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM43    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM43    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM43    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S43     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z43     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB43      Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS43      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ43       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM19024    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM23S41     Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM23S42     Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM23Z41     Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM23Z42     Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FV4_3M24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ24     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M024    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M24    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M24    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M24    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій

FVR7MS24    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ24    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_324     Зведена Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S24     Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z24     Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4324    Зведена Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S24    Зведена Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z24     Зведена Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M024     Зведена Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4124     Зведена Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4224     Зведена Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FINB0008     Форма №1-дс Баланс

FINR0008     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

Оновлено механізм створення форм у періоді І Квартал 2020 р.:

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

FRES3241     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER2208     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2308     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2408     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2508     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2608     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2708     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2808     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2908     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2808      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2908      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER22M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1316601      Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316701      Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316801      Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

J1316901      Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

F1316601     Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701     Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316801     Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

F1316901     Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

Форми доступні у розділі Реєстр документів РРО - Додати - ПРРО - програмні РРО. Підписання форм здійснюється комплектом підписів РРО.

Зміни:

1.   Оновлено електронні формати форм:

J1314301       Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314401       Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314301       Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314401       Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

2.   Оновлено контролі у формах:

J0210401       Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210401       Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального